DONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "done" i Norsk bokmål

Resultater: 10995, Tid: 0.4297


Eksempler på Done i en setning

What have you done with johnny Kray?
Hva har du gjort med johnny kray?
What have you done with Brad?
Hva har du gjort med Brad?
I have decided I'm not done with you.
Jeg er ikke ferdig med deg.
Well done, young lady.
Bra jobbet, unge dame.
Frank's not done, are you, Frank? you done, Frank?
Frank er ikke ferdig, er du?
Why you... what have you done with Janet?
Hva har du gjort med Janet?
You have done everything you could.
Du har gjort alt du kan!
You're not done with him.
Du er ikke ferdig med ham.
Well done. perkins.
Bra jobbet, perkins.
Well done, eric, son.
Bra utført, eric.
Wait, I'm not done with you yet.
Jeg er ikke ferdig med deg ennå.
Well done, franz.
Bra utført, franz.
Nicely done, jason.
Bra jobbet, jason.
You could have done more with your life.
Du kunne ha gjort mer med livet ditt.
Why hasn't he done anything?
Hvorfor gjør han ikke noe?
I'm not done with you, fish.
Jeg er ikke ferdig med deg.
Let's get this done first.
Vi gjør dette først.
You have done more than enough already.
Du har gjort mer enn nok allerede.
Well done, jane.
Bra utført, jane.
Well done, blart.
Bra jobbet, blart.
I couldn't have done it without you.
Jeg hadde aldri klart detuten deg.
The boys have done an exciting musical adaptation.
Gutta har laget en spennende musikalsk bearbeidelse.
And i could never have done it without leslie.
Og jeg hadde ikke klart det uten leslie.
Frank has done business with alex and informed us.
Frank har gjort forretninger med alex og informert oss.
Because I'm not done with you yet.
Jeg er ikke ferdig med deg ennå.
It's done.
Det er utført.
Well done, james.
Bra jobbet, james.
I mean, we have all done things we're not proud of.
Alle gjør ting de ikke er stolte av.
We haven't done anything yet.
Vi har ikke klart noe ennå.
We ain't done with you yet.
Vi er ikke ferdig med deg ennå.

Resultater: 10995, Tid: 0.4297

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer