Oversettelse av "open" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 7127, Tid: 0.083

åpne åpen lukk opp lukk apne ledig åpner åpent åpnet åpnes ledige lukke

Eksempler på Open i en setning

Christy, open the door.
Christy, åpne døra!
Open the letter, matty.
Åpne brevet, matty.
You can't have open alcohol in the car.
Du kan ikke ha åpen alkohol i bilen.
I think... open war isn't good.
Åpen krig er ikke bra.
I think we can open the door now, seòor.
Jeg tror vi kan åpne døra nå, señor.
Open, girl. open your mouth.
Lukk opp munnen din, jente.
Open the vault.- I'm trying.
Lukk opp hvelvet!
Travis, open up.
Lukk opp, travis.
So, zack, would you say you're open to new things?
Zack, er du åpen for nye ting?
Open the car, Anders!
Anders! åpne bilen!
You mind if i open that window?
Kan jeg apne vinduet?
Ellie, open up!
Ellie, lukk opp!
I'm not open with anyone.
Jeg er ikke åpen med noen.
Open the door, hal.
Lukk opp døra, hal.
Dorsa, open the door!
Dorsa, åpne døren!
Hi. maddox is open.
Maddox er ledig.
Garak, open the door!
Garak, åpne døren!
Open the window, give him some air!
Lukk opp vinduet. få i ham litt luft!
Cause the door wasn't gonna be open anymore.
For døra ville ikke være åpen lenger.
FBI, open up!
FBI! lukk opp!
I will open it.
Jeg skal apne det.
Open the door, annie.
Lukk opp døren, Annie!
They open a brewery in Milwaukee?
Åpner de bryggeri i Milwaukee?
You're a little late, but the jump seat is open.
Du er sent ute, men klappsetet er ledig.
Forgive me, the door was open.
Unnskyld meg. døren var åpen.
I will open the door for you.
Jeg skal apne døren for deg.
Ben, open up.
Ben, lukk opp.
Nerys, open your heart to me.
Nerys, åpne ditt hjerte for meg.
My door is always open.
Døren min er alltid åpen.
Leonard? leonard, open the door.
Lukk opp døren, Leonard!

Resultater: 7127, Tid: 0.083

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "open"


free
spare
vacant
transparent
idle
empty
overt
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Open" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer