OPEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "open" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8979, Tid: 0.0864

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
åpne åpen lukk lukk opp apne ledig oplate åpner åpent åpnet åpnes lukke ledige lukker

Eksempler på bruk av "Open" i en setning og oversettelsene deres

GnomeIconSelection: couldn't open directory'%s'.
GnomeIconSelection: kunne ikke åpne katalog«%s».
I'm open here.
Jeg er åpen her.
Open the letter, matty.
Åpne brevet, matty.
Travis, open up.
Lukk opp, travis.
Open the car, Anders!
Anders! åpne bilen!
You can't have open alcohol in the car.
Du kan ikke ha åpen alkohol i bilen.
Ellie, open up!
Ellie, lukk opp!
I will leave the door open so i can hear you.
Jeg lar døren stå åpen så jeg kan høre deg.
Viv open the door.
Viv, åpne døren.
Open, girl. open your mouth.
Lukk opp munnen din, jente.
You mind if i open that window?
Kan jeg apne vinduet?
Ralphie, open up!
Ralphie! lukk opp!
We said open communication, so.
Vi sa åpen kommunikasjon, så.
GnomeIconSelection: couldn't open directory'%s'.
GnomeIconSelection: kunne ikke åpne katalog«%s».
Open the vault.- I'm trying.
Lukk opp hvelvet!
Yes, but the door was open so i assumed that.
Ja, men døra var åpen, så jeg tenkte at.
Hi. maddox is open.
Maddox er ledig.
Open the door, hal.
Lukk opp døra, hal.
Ben, open up.
Ben, lukk opp.
I will open it.
Jeg skal apne det.
We can't open the gates, sir.
Vi kan ikke åpne portene, sir.
How can you open my letter?
Hvordan kunne du åpne brevet mitt?
But oh that god would speak, and open his lips against you,
Men bare gud vilde tale og oplate sine leber mot dig.
Open the window, give him some air!
Lukk opp vinduet. få i ham litt luft!
I'm... being all open, and.
Jeg... er åpen, og.
You're a little late, but the jump seat is open.
Du er sent ute, men klappsetet er ledig.
I will open the door for you.
Jeg skal apne døren for deg.
No, don't open the door!- why not?
Ikke lukk opp døren!
I open the door.
Jeg åpner døren.
He was open.
Han var åpen.

Resultater: 8979, Tid: 0.0864

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "open"


free
spare
available
vacant
transparent
idle
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Open" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer