PROFITABLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av profitable i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 100, Tid: 0.0505

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Profitable i en setning og oversettelsene deres

We can become profitable again.
Vi blir lønnsomme igjen.
You and your men could be of profitable service to the emperor.
Du og dine menn kan være lønnsomme a ha i keiserens tjeneste.
That must be a worthy poverty and profitable.
Det må sies å være en verdig og innbringende fattigdom.
Could be the most profitable 30 seconds of your lives.
Kan bli deres mest lønnsomme 30 sekunder noensinne.
And it's a lot more profitable than people in station wagons making s'mores.
Og det er mer lønnsomt enn folk i stasjonsvogn som lager kaker.
Is the vineyard profitable?
Er vingården innbringende?
It's unromantic, but extremely profitable.
Ikke romantisk, men ekstremt innbringende.
The most profitable industry in the united states is pharmaceuticals.
Den mest lønnsomme industrien i USA er legemidler.
War is extremely profitable for an organization like sectragon.
Krig er svært lønnsomt for en organisasjon som sectragon.
A stronger, safer, more profitable world through uncorruptible top-level management.
En sterkere, tryggere, mer lønnsom verden, fordi topplederen ikke kan korrumperes.
A most profitable violation of UN regulations.
Et høyst lønnsomt brudd på fns bestemmelser.
Littlefinger looks at you and sees a collection of profitable holes.
Lillefinger ser på deg og ser en samling innbringende hull.
I have made it bigger, louder, more profitable.
Jeg har gjort den større og mer lønnsom.
Typically, an experimental drug becomes hugely profitable once it gets to stage two.
Vanligvis blir medisinene svært lønnsomme når de kommer til fase to.
What's wrong with science being practical? even profitable?
Hva er galt med praktisk og lønnsom vitenskap?
To our most profitable week.- Cheers!
For vår mest innbringende uke!
Next to drugs, kidnapping gringos is the most profitable business.
Etter narkotika er kidnapping av gringos den mest lønnsomme bransjen.
Then we must find a way to make it more profitable for them to leave.
Vi må gjøre det mer lønnsomt for dem å dra.
Or less profitable to stay.
Eller mindre lønnsomt å bli.
I ran the peppermill, the flashiest, most profitable casino in nevada.
Jeg drev peppermill, det mest innbringende kasinoet i nevada.
Defeats can still be profitable.
Nederlag kan fortsatt være lønnsomme.
Now it's our most profitable.
Nå er det den mest lønnsomme.
They make it highly profitable to incarcerate people.
De gjør det svært lønnsomt å fengsle folk.
Look! the casinos are a plus if it's profitable.
Kasinoet er bra, om det er lønnsomt.
Gotta keep things profitable.
Ting må være lønnsomme.
They made violence profitable.
De gjorde vold lønnsomt.
Basically, lewis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks.
Stort sett var lewis ranieris pantobligasjoner utrolig lønnsomme for de store bankene.
On paper, pablo had the most profitable taxi company ever.
På papiret hadde pablo tidenes mest lønnsomme taxifirma.
It's a recession, but we're still profitable.
Det er en lavkonjunktur, men vi er fortsatt lønnsomt.
But it's profitable.
Men det er lønnsomt.

Resultater: 100, Tid: 0.0505

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer