DOES EVERYONE THINK IN CZECH

How to say does everyone think in Czech

S Synonyms

Results: 54, Time: 0.2231

si všichni myslí (25)

Examples of using Does Everyone Think in a sentence and their translations

Why does everyone think i'm a dolphin?
Proč si všichni myslí, že jsem delfín?
Why does everyone think...?
Proč si to všichni myslí.
Why does everyone think i'm unfriendly?
Proč si všichni myslí, že jsem nepřátelská?
Why does everyone think that's so wrong?
Proč si všichni myslí, že to je tak špatné?

Why does everyone think i'm a creep?
Proč si všichni myslí že jsem zvrhlík?
Why does everyone think he's pixilated?
Proč si všichni myslí, že je šotkovatý?
Does everyone think i'm a bitch?
Copak si všichni myslí, že jsem mrcha?
Why does everyone think we have bad character?
Proč si všichni myslí, že máme špatnou povahu?
Why does everyone think my job is so easy?
Proč si všichni myslí, že má práce je tak jednoduchá?
Why does everyone think that nothing happens to the man?
Proč si všichni myslí, že se nic neděje muži?
Why does everyone think we only do things for money?
Hele, proč si úplně všichni myslí, že děláme jen pro peníze?
Why does everyone think that i care about jules?
Proč si všichni myslí, že mi tolik záleží na jules?
Why does everyone think i need a man?
Proč si všichni myslí, že potřebuji chlapa?
Why does everyone think i'm upset about rose?
Proč si všichni myslí, že jsem kvůli rose naštvaný?
Does everyone think she's my daughter? whatever.
To si všichni myslí, že je moje dcera?
Why does everyone think i was bullied at middleton?
Proč si všichni myslí, že mě na middletonu šikanovali?
Why does everyone think i'm pushing?
Proč si všichni myslí, že je do něčeho tlačím?
Well, they're not, why does everyone think that?
To tedy nejsou. proč si to všichni myslí?
Why does everyone think i can't do sophisticated?
Proč si všichni myslíte, že se neumím chovat kultivovaně?
Why does everyone think all mossad agents are assassins?
Proč si každý myslí že všichni agenti mossadu jsou zabijáci?
Why does everyone think the clown stuff is there for everyone?
Proč si každý myslí, že klaunské vybavení je tu pro každého?
Why does everyone think i think i'm smarter than everyone else?
Proč si každý myslí, že si myslím, že jsem chytřejší než ostatní?
Why does everyone think i am everyone's parent?
Proč si každý myslí, že jsem každého rodič?
Why does everyone think i enjoy watching them fail?
Proč si každý myslí, že si užívám selhání ostatních?
Why does everyone think we're a couple?
Proč nás všichni považují za pár?
Why does everyone think that i want to help?
Proč si všichní myslí, že jim chci pomoct?
No, it's just, um... why does everyone think i'm going to college?
Ne, já jenom, um... proč si všichni myslí, že půjdu na vejšku?
Why does everyone think something's wrong when i come to their room.
Proč si všichni myslí, že se něco děje, když za nimi přijdu do pokoje?
So what did everyone think about liam?
Tak co si všichni myslíte o liamovi?
So, apologies for the last-minute email, but what did everyone think of your holiday reading, autumn feelings?
Také se omlouvám zae-mail, který jsem poslal na poslední chvíli, ale co si všichni myslíte o vaší prázdninové literatuře, podzimní pocity?

Results: 54, Time: 0.2231

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"Does everyone think" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More