A TRACE IN DUTCH

Translation of A Trace in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.1449

Examples of using A Trace in a sentence and their translations

Get a trace on this now.
Krijg een spoor op deze nu.
There still might be a trace of him in the system.
Er is misschien nog een spoor van hem in het systeem.
I got a trace of baby powd on the doorknob.
Ik heb sporen van talkpoeder op de deurknop.
Start a trace.
Begin met traceren.

We will have a trace in three.
We hebben een spoor op drie.
This medicine may contain a trace of lecithin which is derived from soya.
Dit geneesmiddel kan sporen van lecithine bevatten, dat wordt verkregen uit soja.
Aloxi capsules may also contain a trace of lecithin derived from soya.
Aloxi-capsules kunnen ook sporen van lecithine bevatten, verkregen uit soja.
I found a trace of Dash's blood in his apartment.
Ik vond een spoor van dash's bloed in zijn flat.
I need you to get a trace on the last number who called this phone.
Je moet het laatste nummer dat naar deze telefoon belde traceren.
My pesticide leaves no residue, not even a trace.
Mijn gif laat geen sporen na. helemaal niets.
OK, i will get a trace.
Oké, ik zal het laten traceren.
Joan's authorized a trace on her cell phone and credit cards.
Joan gaf toestemming om haar gsm en kredietkaarten te traceren.
Always leaves a trace.
Laat altijd sporen na.
It may also contain a trace of lecithin derived from soya.
Dit geneesmiddel kan ook sporen van lecithine afkomstig van soja bevatten.
He disappeared without a trace, like he flew away.
Hij verdween zonder een spoor, alsof hij wegvloog.
Every contact leaves a trace.
Elk contact laat sporen na.
Look, i just need a trace on his car. mm-hmm.
Ik heb alleen een opsporing van zijn auto nodig.
Hair products that left a trace in the air duct system.
Haarproducten die sporen achterlieten in het ventilatiesysteem.
I will run a trace on that call. OK.
Lk ga het gesprek traceren.
Without a trace.
Zonder een spoor.
Too short to get a trace.
Te kort om te traceren.
I need a trace, victor, bravo, frank, 4-1-4-0, indy.
Ik heb een opsporing nodig, victor, bravo, frank, 4-1-4-0, indy.
We're running a trace on it now.
We proberen het nu te traceren.
I need a trace on a radio frequency in villavicencio.
Ik heb een trace nodig van een radiofrequency... in villavicencio.
Not a trace.
Niet een spoor.
Get a trace on it.
Laat het traceren.
I can get in and out without leaving a trace.
Ik kan even kijken zonder sporen achter te laten.
Don't leave a trace.
Laat geen sporen na.
It doesn't leave a trace.
Het laat geen sporen na.
Listen, i have found a trace on my double.
Ik vond 'n spoor van m'n dubbelganger.

Results: 393, Time: 0.1449

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"A trace" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More