FUSE IN DUTCH

Translation of Fuse in Dutch

S Synonyms

Results: 412, Time: 0.0667

de lont (56) een zekering (43) fuseren (15) de ontsteking (10) de ontsteker (9) smelten (5) te versmelten (3) samensmelten (3) een lontje (29) fuse (10)

Examples of using Fuse in a sentence and their translations

I have got to cut the fuse.
Ik moet de lont doorsnijden.
Unless there was a fuse.
Tenzij er een zekering was.
Bielawski's the fuse that ignites the polish street.
Bielawski is de lont dat de poolse straten in vuur zet.
Stop the fuse now, major.
Stop de lont nu, majoor.

Maybe it's the fuse.
Het kan een zekering zijn.
The creator must fuse with his creation.
De ontwerper moet fuseren met zijn creatie.
Fuse is lit.
De lont is ontstoken.
Must be the fuse.
Vast een zekering.
Either a fuse or a transformer got hit and overloaded... the lights.
Een zekering, of een transformator kreeg een inslag en overbelastte de lichten.
Check the fuse.
Check de ontsteking.
Affixes rarely fuse in any way.
Affixen fuseren zelden met andere elementen.
The fuse is gone.
De lont is verdwenen.
I would like you to meet mr. fuse, chairman of the hanabishi in osaka.
Ik wil u voorstellen aan meneer fuse, voorzitter van de hanabishi in osaka.
Gametes fuse with.
Gametische fuseren met.
The mark nine's fuse in mode 2 is a wee bit twitchy.
De ontsteking van de mark 9 is in modus 2 een beetje gevoelig.
Is the fuse out, Ander?
Is de lont uit, anderl?
Must be a fuse.
Vast een zekering.
Such stars fuse helium into heavier elements, like carbon and oxygen.
Zulke sterren fuseren helium in zwaardere elementen zoals koolstof en zuurstof.
This fuse burns for 10 seconds.
De lont brandt tien seconden.
The fuse, captain.
De ontsteker, kapitein.
Yes, the fuse.
Ja, de ontsteking.
He told me fuse dislikes the sanno a lot.
Hij vertelde mij dat fuse een grote hekel aan de sanno heeft.
Should we fuse?
Moeten we fuseren?
Probably a fuse.
Vast een zekering.

Results: 412, Time: 0.0667

See also


a fuse
een zekering
fuse blew
de zekering blies de zekeringen gesprongen de stop is doorgeslagen de zekering is doorgebrand een zekering gesprongen
this fuse
deze ontsteking deze fuse deze stoppen deze lont deze stop
ataktos fuse
ataktos fuse de ataktos
automatic fuse
een automatische zekering
new fuse
een nieuwe zekering een nieuw lont
cut the fuse
maak een lont snij de lont knip de lont
out the fuse
de zekering uit de zekering eruit de lont uit
they fuse together
ze smelten samen versmelten ze ze samensmelten
time-delay fuse
vertragingslont hebben een ontstekingsvertrager
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More