POSITIONING IN DUTCH

Translation of Positioning in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.0923

Examples of using Positioning in a sentence and their translations

These applications combine satellite positioning and telecommunication.
Deze toepassingen combineren plaatsbepaling en telecommunicatie per satelliet.
Pinpoint positioning in a wobbly world.
Nauwkeurige positiebepaling in een wankele wereld.
The satellite positioning technology offers new possibilities that can be integrated into RIS.
De technologie voor plaatsbepaling per satelliet biedt nieuwe mogelijkheden die in RIS kunnen worden geïntegreerd.
Positioning, navigation and timing.
Plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling.

Pinpoint positioning in a wobbly world.
Nauwkeurige positiebepaling in een wiebelende wereld.
Global positioning system of the united states.
Global positioning system" van de verenigde staten.
Global positioning system of the united states.
Global positioning system satellietnavigatiesysteem van de VS.
Replicating the same type and positioning of the break would be next to impossible.
Repliceren van hetzelfde type en positionering van de breuk zou bijna onmogelijk zijn.
Positioning, navigation, timing.
Plaatsbepaling, navigatie, tijdsbepaling.
Pinpoint positioning in a wobbly world field of research: basic sciences.
Nauwkeurige positiebepaling in een wiebelende wereld onderzoeksgebied: fundamenteel onderzoek.
Satellite positioning system developed, owned and operated by the US department of defense.
Een door het amerikaanse ministerie van defensie ontwikkeld en geëxploiteerd satellietsysteem voor positiebepaling.
Air force special command operates and supports the global positioning system and military communication satellites.
Air force special command bestuurt en ondersteunt... het global positioning system en militaire satellieten.
Positioning and preparation of the vehicle.
Positionering en voorbereiding van het voertuig.
Finally, the use of satellite positioning is recommended but not compulsory.
Tenslotte wordt het gebruik van plaatsbepaling per satelliet aanbevolen maar niet verplicht.
The GPS system-- global positioning satellites do not lie.
De gps-satellieten die de positie weergeven, liegen niet.
Offshore positioning services.
Offshore positiebepaling.
For the purpose of river information services satellite positioning technologies shall be used.
De river information services maken gebruik van technologieën voor plaatsbepaling per satelliet.
We have that global positioning system tested.
We hebben dat global positioning system getest.
Well, land surveyors often use the sun's positioning for their calculations.
Landmeters gebruiken de positie van de zon vaak voor hun berekeningen. dat is waar.
The positioning of dosimeters will depend on the size of the irradiation container.
De plaatsing van de dosimeters hangt af van de grootte van de doorstralingscontainer.
Positioning, a little security.
Positionering, wat zekerheid.
I love it... after i pulled out that global positioning shit.
Ik vind 'm geweldig. sinds ik over die globale positionering begon.
No problems with the positioning of any of the linear rail tracks.
Geen problemen met de plaatsing van elke lineaire spoorbaan.
It's an"aconym" for global positioning satellite.
Het is een acroniem voor global positioning satellite.
Error while positioning to frame. video paste operation failed.
Fout tijdens positioneren naar frame. video plakken mislukt.
Open service positioning.
Open dienst plaatsbepaling.
Global navigation and positioning satellite system galileo.
Wereldwijd systeem voor radionavigatie en positiebepaling per satelliet galileo.
Positioning the third peg using pythagorean theorem.
De derde pin positioneren met gebruik van de stelling van pythagoras.
Gives up no control, beautiful positioning.
Geef geen controle, mooie positionering.
It's for one of those global positioning systems.
Het is voor zo'n global positioning system.

Results: 394, Time: 0.0923

See also


accurate positioning
nauwkeurige positiebepalingssystemen nauwkeurig de positie de nauwkeurige positionering
positioning information
plaatsbepalingsinformatie positionele informatie informatie over de positie
while positioning
tijdens het positioneren
gravitational positioning
zwaartekracht positionering gravitational positioning
the positioning of
de plaatsing van
satellite positioning systems
satelliet plaatsbepalingssystemen systemen plaatsbepaling per satelliet de satellieten gebaseerde plaatsbepalingssystemen
check the positioning
de houding even controleren controleert de positionering
satellite navigation and positioning
navigatie en plaatsbepaling per satelliet
positioning and communication systems
plaatsbepalings- en communicatiesystemen
positioning and navigation network
het netwerk navigatie en positiebepaling het plaatsbepalings- en navigatienetwerk
satellite positioning and mobile communications
plaatsbepaling per satelliet en mobiele communicatie
positioning in a wobbly world
positiebepaling in een wiebelende wereld plaatsbepaling in een wankele wereld positiebepaling in een wankele wereld
with the global positioning system
met het global positioning system
provides positioning and synchronisation information
informatie verschaft plaatsbepaling en synchronisering levert plaatsbepalings- en synchronisatie-informatie
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More