FUN IN NORWEGIAN

Translation of Fun in Norwegian

S Synonyms

Results: 4261, Time: 0.034

Examples of using Fun in a sentence and their translations

That 's not fun, stanley.
Det var ikke gøy, stanley.
She was fun. you know it.
Hun var gøy, det vet du.
That was fun, was not it?
Det var moro, var det ikke?
You had fun with that?
Du hadde moro med det?
That was fun for you, so give me $5.
Det var artig for deg, så gi meg en femmer.
That was fun, skunky, huh?
Det var artig, skunky, hæ?

Narr

( fun , fool , mock )
You made fun of us.
Du gjorde narr av oss.
You making fun of me?
Gjør du narr av meg?

Gøyal

( fun , funny )
Viktor is fun, in another way.
Viktor er gøyal. han vil nå langt.
And i will be fun at costco when we are shopping for bulk paper towels!
Jeg skal være gøyal på costco når vi hamstrer tørkeruller!
It was fun at first, but now i am not sleeping.
Det var morsomt i begynnelsen, men nå får jeg ikke sove.
It 's not fun. it 's just.
Det er ikke morsomt, det er bare.
Other sentence examples
Evil, this was fun when we were eight.
Dette var gøy da vi var åtte.
So this is fun for you?
Så dette er moro for deg?
Your jihad can be fun and yours can be miserable.
Din jihad kan være gøy, og din kan være trist.
Tonight, horizontal and much fun.
I kveld, horisontalt og mye moro.
But that was also very fun, and very helpful for us.
Men det var også gøy og veldig hjelpsomt for oss.
Is it fun, ivar?
Er det morsomt, ivar?
It was not fun.
Det var ikke gøy.
It was just for fun.
Det var bare for moro.
And by fun, of course i mean emotionally scarring.
Og med artig, mener jeg selvfølgelig følelsesmessig skremmende.
It 's fun, and it 's exciting.
Det er morsomt og spennende.
It is not even any fun.
Det er ikke moro engang.
That could not have been fun.
Det kan ikke ha vært gøy.
It was fun in the beginning.
Det var artig. i begynnelsen.
Let us make fun of his mother.
La oss gjøre narr av moren hans.
He sponsors the DEA fun run every year.
Han sponser fun run-løpet hvert år.
It was sad, but... fun.
Det var trist, men... morsomt.
He made fun of himself, too.
Han gjorde narr av seg selv også.
You think this is fun for me?
Tror du dette er moro for meg?

Results: 4261, Time: 0.034

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More