FUN IN NORWEGIAN

How to say "fun" in Norwegian

Results: 3122, Time: 0.2706


Examples of Fun in a Sentence

I want to go out and have fun and have a life.
Jeg vil ha det gøy og ha et liv.
Was this supposed to be just fun or something?
Skulle dette være moro eller noe?
It might be fun for you to hear him.
Det kunne vært gøy for deg a høre ham.
It's not fun for me, okay, mikaela.
Det er ikke gøy for meg, ok, mikaela.
I have had enough fun for one night.
Jeg har hatt nok moro for en kveld.
It's not fun. It's just.
Det er ikke morsomt, det er bare.
Yeah, it's fun, isn't it?
Ja, det er morsomt, er det ikke?
It wasn't fun for me.
Det var ikke moro for meg.
That was fun for you, so give me $5.
Det var artig for deg, så gi meg en femmer.
This is fun for me.
Dette er gøy for meg.
You just wanted to have fun with him as with the others.
Du ville bare ha moro, med ham som med alle andre.
That was fun, but not happiness.
Det var morsomt, men det var ikke lykke.
It's no fun here without you.
Det er ikke gøy her uten deg.
Viktor is fun, in another way.
Viktor er gøyal. han vil nå langt.
That was fun, skunky, huh?
Det var artig, skunky, hæ?
I'm the head gamemaker. fun is my job.
Moro er jobben min.
It was so fun with, the squirrels, the birds, the trees.
Det var så morsomt med ekornene, fuglene og trærne.
Oh, shit. oh, fun. kent is calling.
artig, kent ringer.
It's so fun it should be illegal.
Det er så gøy at det skulle vært ulovlig.
He makes fun of everyone.
Han gjør narr av alle.
I will be fun! starting now.
Jeg skal være gøyal fra nå av.
That couldn't have been fun.
Det kan ikke ha vært gøy.
What fun would that be?
Hvilken morro ville det vært?
It was fun in the beginning.
Det var artig. i begynnelsen.
Is it fun, Ivar?
Er det morsomt, Ivar?
You made fun of us.
Du gjorde narr av oss.
Let's have a little fun.
La oss ha litt moro.
And i will be fun at costco when we're shopping for bulk paper towels!
Jeg skal være gøyal på costco når vi hamstrer tørkeruller.
I have had enough fun.
Jeg har hatt nok moro.
It's not just fun.
Det er ikke bare gøy.

Results: 3122, Time: 0.2706

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Fun" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More