SCRIPTURE IN NORWEGIAN

How to say scripture in Norwegian

S Synonyms

Results: 63, Time: 0.0628

English-norwegian dictionary

Examples of using Scripture in a sentence and their translations

It's old scripture.
Det er gammel skrift.
And he quoted some scripture for you.
Han skulle ha sitert noe fra bibelen, som var myntet på deg.
It is written in the holy scripture.
Det står i den hellige skrift.
Scripture tells us that the tongue is a restless evil- full of deadly poison.
Bibelen sier at tungen er full av dødbringende gift.
And we gave them the clear Scripture;
Vi gav dem den tydelige skriften,
Job is not given to quoting scripture in his communications.
Job har det ikke med å sitere bibelen i meldingene sine.
That ain't the way i read scripture.
Det er ikke sånn jeg leser skriften.
Now, shall we return to Scripture?
Skal vi gå tilbake til Bibelen?
And we gave them the clarifying scripture.
Vi gav dem den tydelige skriften,
We gave them the illuminating scripture.
Vi gav dem den tydelige skriften,
And we gave them the explicit scripture,
Vi gav dem den tydelige skriften,
And we gave them the clear Scripture;
Vi gav dem den tydelige skriften,
And we gave them the clarifying scripture.
Vi gav dem den tydelige skriften,
We gave them the illuminating scripture.
Vi gav dem den tydelige skriften,
And we gave them the explicit scripture,
Vi gav dem den tydelige skriften,
And don't start quoting scripture.
Og ikke siter bibelen.
As scripture has foretold.".
Som skriften har forutsagt.".
Yeah, i have never had much patience for people who quote scripture.
Jeg har aldri orket folk som siterer bibelen.
But, yes, a lot of scripture paints angels as God's warriors.
Men, ja, mye av skriften fremstiller engler som guds krigere.
Here's scripture for you:.
Her er et skriftsted for deg:.
You know every story in scripture.
Du kan alle historiene i skriften.
Religion is based on scripture written by men thousands of years ago.
Religion er basert på bøker skrevet av mennesker for flere tusen år siden.
Must you always quote scripture?
Må du alltid sitere Skriften?
This scripture is sent down from god, the mighty and wise one.
Skriftens åpenbaring er fra gud, den mektige, den vise.
This scripture is sent down from god, the mighty and wise one.
Skriftens åpenbaring er fra gud, den mektige, den vise.
I never was much for scripture.
Jeg er ikke glad i bibelvers.
Wild-eyed homer bannon, passing out scripture and verse like you wrote it yourself.
Villøye" homer bannon, deler ut skrift og vers som om du har skrevet det selv!
And you did not recite before it any scripture, nor did you inscribe one with your right hand.
Før dette fremleste du ingen skrift, og skrev ingen med din hånd.
We are here today to find comfort in the truth of scripture, and to surround will and his family.
Vi er her i dag for å finne trøst i skriften, og for å samles rundt will og familien.
And thou(O Muhammad) wast not a reader of any scripture before it, nor didst thou write it with thy right hand, for then might those have doubted, who follow falsehood.
Før dette fremleste du ingen skrift, og skrev ingen med din hånd.

Results: 63, Time: 0.0628

SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More