WE SHOULD DO IN SWEDISH

Translation of We Should Do in Swedish

Results: 709, Time: 0.0791

Examples of using We Should Do in a sentence and their translations

We should do more of that. I have got a lot of ideas.
Vi måste göra mer sånt, jag har en massa idéer.
We should do something about the girl.
Vi måste göra nåt åt flickan.
We should do something about it.
Vi borde göra något åt det.
We should do some shots.
Vi borde göra en del skott.

Vi ska göra

I thought we should do a funny thing with Anna.
Jag tänkte att vi ska göra en kul sak med Anna.
What do you think we should do, turn and run?
Vad tycker du vi ska göra, vända och fly?
We should do a dance contest!
Vi borde ha en danstävling!
We should do name tags!
Vi borde ha namnskyltar!
We should do this again someday soon.
Vi får göra om det snart igen.
We should do it again and try to understand.
Vi får göra om det och försöka förstå.
Other sentence examples
Don't you think we should do this someplace else?
Tycker du inte att vi borde göra detta någonstans annars?
We should do something!
Vi borde göra nåt!
I think we should do what the captain says.
Jag tycker vi ska göra som kaptenen säger.
We should do everything possible to assist the Libyan people.
Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa det libyska folket.
So, what do you think we should do with this room?
Vad tycker du vi ska göra med det här rummet?
We should do it every weekend.
Vi borde göra det varje helg.
We should do it again.
Vi borde göra det igen.
We should do it again.
Vi måste göra om det.
I think we should do the lesson out here.
Vi borde ha lektionen här ute.
I don't think we should do anything.
Jag tycker inte vi ska göra nånting.
Um, maybe we should do this in private.
Um, kanske vi bör göra detta privat.
Now this is the least we should do in the coming years.
Nu är detta det minsta vi bör göra under kommande år.
We should do this again.
Vi får göra om det.
You know what we should do?
Vet du vad vi borde ha?
You think we should do something?
Tycker du vi ska göra något?
We should do that all the time.
Vi borde göra så hela tiden.
We should do something,
Något bör vi göra.
We should do something. whistle!
Vi måste göra nåt... vissla!
What do I think we should do next?
Vad anser jag att vi bör göra härnäst?
I think we should do it anyway.
Jag tycker att vi skall göra det ändå.

Results: 709, Time: 0.0791

Word by word translation


should
- bör ska borde skulle skall

"We should do" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More