IKKE IN ENGLISH

What does ikke mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 501288, Time: 0.1161

Examples of using Ikke in a sentence and their translations

Ikke Joe!
Not Joe!
Eller ikke, toby.
Or not, toby.
Jeg visste ikke at beav kunne synge.
I never knew beav could sing.
Men du er ikke prinsesse panchali.
But you're not princess panchali.

Vennen min ville ikke sagt det til noen.
My friend would n't tell anyone.
Jeg har ikke gjort dette før.
I have never done this before.
Jeg kunne ikke vært borte i mer enn 15 minutter.
I could n't have been gone more than 15 minutes.
Dette har jeg ikke prøvd før!
I have never tried this before!
Ikke min bajor.
Not my bajor.
Skal ikke en mann være slave.
Not a man shall be a slave.
Du var ikke ment for gud, michael.
You were never meant for god, michael.
Ikke Theon!
Not Theon!
Dette stedet er ikke det samme uten dawn.
Th/s p/ace a/n't gonna be the same w/thout dawn.
Vi er ikke av denne verden, så vi flykter.
Not of this world, so we live on the run.
Ikke i dette huset.
Not in this house.
Ikke laurel.
Not laurel.
Ikke almisser, mann.
Not charity, man.
Synd du ikke var der.
What a pity you were n't there.
Du var ikke sentimental, jay.
You were never sentimental, jay.
Ikke min nakke.
Not my neck.
Ikke ennå, mrs evans.
Not yet, mrs. evans.
Sånn kan det bare ikke være.
It just n't be.
Ikke hvis du er en tenåring svelg dine følelser.
Not if you're a teen swallow your feelings.
Ikke Barry?
Not Barry?
Jeg visste ikke at du var.
I never knew you were.
Ikke max.
Not max.
Ikke hvis du er homo.
Not if you're gay.
Natten var ikke.
The night..... was... n't.
Jeg kan ikke hate deg, danny.
I could never hate you, danny.
Ikke forventninger.
Not expectation.

Results: 501288, Time: 0.1161

SYNONYMS

S Synonyms of "ikke"


"Ikke" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More