ANOTHER WORLD IN NEDERLANDS

Vertaling van Another World in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0466

een andere wereld (321) n andere wereld (22) een andere planeet (11) nog een wereld (6) another world (7)

Voorbeelden van het gebruik van Another World in een zin en hun vertaling

Can't open a rift to another world in the middle of downtown.
We kunnen geen scheur naar een andere wereld openen middenin het centrum.
You're from another world, like the carrionites.
Je komt van een andere wereld, net als de carrionites.
The chance to move to another world.
Naar een andere planeet verhuizen.
But there is another world in our solar system that people can visit.
Maar mensen kunnen een andere planeet in ons zonnestelsel bezoeken.

We are talking about an advanced creature from another world.
We hebben het over een geavanceerde schepsel uit een andere wereld.
I already got you an audition for another world. all right!
Ik heb al 'n auditie voor je geregeld bij another world.
There is another world with weather, and it's written on a colossal scale.
Er is nog een wereld met weer, en op een kolossale schaal.
Beings from another world.
Wezens van een andere planeet.
It's like another world.
Het is als een andere wereld.
Yeah, from another world.
Van 'n andere wereld.
Next to me, they're from another world.
Met mij in de buurt komen ze van een andere planeet.
Won't let her destroy another world.
Ik laat haar niet nog een wereld vernietigen.
An eye from another world.
Een oog uit een andere wereld.
It's another world.
Het is 'n andere wereld.
This is a meagre feast to offer visitors from another world.
Dit is maar een mager feestmaal voor bezoekers van een andere planeet.
I mean, she was in another world.
Ik bedoel, ze was in een andere wereld.
Playing with them is like being in another world.
Alsof je in 'n andere wereld bent.
Except he was a visitor... from another world.
Maar hij was een bezoeker... uit een andere wereld.
Happy birthday, you thing from another world, you.
Van harte gefeliciteerd, ding van een andere planeet.
And this is another world.
En dit is een andere wereld.
They're really from another world.
Ze komen echt van een andere planeet.
I'm on another world, man.
Ik zit in 'n andere wereld, man.
This was something from another world.
Dit was iets uit een andere wereld.
People from another world.- What?
Mensen van 'n andere wereld.
We're from another world.
Wij komen uit een andere wereld.
She is a friend of mine from another world.
Dit is 'n vriendin van mij, van 'n andere wereld.
It's true, she tends to live... in another world.
Het is zo, dat ze vaak... in een andere wereld leeft.
I'm going to another world.
Ik ga naar 'n andere wereld.
I come from another world.
Ik kom uit een andere wereld.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0466

Woord voor woord vertaling


another
- nog andere weer alweer nieuwe
world
- de wereld world wereldwijd aarde mondiale

S Synoniemen van "another world"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer