BEING ALONE IN NEDERLANDS

Vertaling van Being Alone in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0881

Voorbeelden van het gebruik van Being Alone in een zin en hun vertaling

Being alone is just what i need.
Alleen zijn is wat ik nodig heb.
Being alone with a woman is torture.
Met 'n vrouw alleen zijn, is 'n foltering.
Truth is, you would probably be happier being alone.
Je bent vermoedelijk juist gelukkiger als je alleen bent.
I don't like the idea of you being alone.
Ik hou niet van het idee dat je alleen bent.

I worry about him being alone in new york.
Ik maak me zorgen om hem, dat hij alleen is in new york.
Being alone, i guess.
Alleen zijn, denk ik.
Not being alone.
Niet alleen zijn.
I just don't like her being alone, you know?
Ik heb gewoon liever niet dat ze alleen is, weet je?
I get my strength from being alone.
Dat ik alleen ben geeft me kracht.
I don't like you being alone.
Ik wil niet dat je alleen bent.
It's a good thing i like being alone.
Maar goed dat ik graag alleen ben.
I hate the idea of wilfred being alone all day.
Ik haat het idee dat wilfred alleen is de hele dag.
If i were you, i would avoid being alone.
Als ik u was, zorg dat u niet alleen bent.
I mind being alone.
Alleen zijn, vind ik erg.
I'm actually really happy being alone right now.
Ik ben blij dat ik nu alleen ben.
I'm worried about her being alone right now.
Ik vind het zorgelijk dat ze nu alleen is.
There are worse things than being alone, sonheim.
Er zijn ergere dingen dan alleen zijn, sonheim.
Can't stand the thought of you being alone on christmas.
Ik vind het vreselijk dat je alleen bent met kerst.
Come on. Yeah! you know how uncle bo hates being alone.
Je weet dat ome bo niet graag alleen is.
Me and the girls worry about you being alone so much.
Ik en de meiden maken ons zorgen dat je zo vaak alleen bent.
You don't like being alone with me?
Wil je niet met mij alleen zijn?
I'm kind of worried about her being alone.
Ik maak me zorgen omdat ze alleen is.
I cannot risk you being alone or getting hurt again.
Ik kan niet riskeren dat je daar alleen bent.
The feeling of being alone.
Het gevoel van alleen zijn.
I worry about him being alone in new york.
Ik maak me zorgen over dat hij alleen is in new york.
Can't stand being alone.
Ik kan niet tegen alleen zijn.
She wasn't good at being alone.
Ze was niet goed in alleen zijn.
You are not good at being alone.
Je bent niet goed in alleen zijn.
He didn't like being alone.
Hij wilde niet alleen zijn.
Over the years, i have become good at being alone.
In de loop der jaren ben ik goed geworden in alleen zijn.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0881

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"Being alone" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer