CONSTANTINE IN NEDERLANDS

Vertaling van Constantine in het Nederlands

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0475

constantijn (149) constantine (189)

Voorbeelden van het gebruik van Constantine in een zin en hun vertaling

John constantine made sara whole and restored he balance.
John constantine maakte sara compleet en herstelde de balans.
Tell john constantine he still owes me money.
Vertel john constantine dat hij me nog geld schuldig is.
Constantine left rome after he defeated maxentius at the battle of the milvian bridge.
Constantijn verliet rome nadat hij maxentius versloeg in de slag bij de milvische brug.
Constantine invited orhan to dinner tonight.
Constantijn heeft vanavond orhan uitgenodigd om te eten.

John constantine, the man who perfected the bad idea.
John constantine, de man die het slechte idee perfectioneerde.
I only know john constantine because he enrages me.
Ik ken john constantine alleen maar omdat hij me kwaad maakt.
In the world of john constantine.
In de wereld van john constantijn.
I, john constantine, terminate all wards and protections.
Ik, john constantine, beëindig alle afweertekens en beveiligingen.
Colleague, of sorts, john constantine.
Soort van collega, john constantijn.
John constantine doesn't do sorry.
John constantine heeft geen spijt.
This brings him in rivalry with his elder half-brother constantine.
Dit brengt hem in rivaliteit met zijn oudere halfbroer constantijn.
Near constantine, where i was born. you know it?
Dichtbij constantine, waar ik geboren ben, ken je het?
I'm detective constantine.
Ik ben detective constantijn.
They had one son: constantine.
Zij hadden één zoon, constantijn.
The legendary mob boss constantine alexander was sent to prison.
De legendarische maffiabaas constantine alexander werd naar de gevangenis gestuurd.
A bounty is being offered for john constantine.
Een beloning wordt aangeboden voor john constantijn.
Constantine thought you might be hungry.
Constantine dacht dat je misschien honger had.
Your next words will be your last, constantine.
Uw volgende woorden zullen uw laatste zijn, constantijn.
Constantine must have known we were coming.
Constantine moet geweten hebben dat we kwamen.
I would like an explanation, constantine.
Ik wil graag een verklaring, constantine.
Just before a decisive battle, the roman emperor constantine experiences a vision.
Vlak voor een belangrijke slag... beleeft de romeinse keizer constantijn een visioen.
Thanks to you, constantine.
Dankzij jou, constantine.
You have been warned, constantine.
Je bent gewaarschuwd, constantijn.
I need to talk to you about constantine.
Ik moet met je praten over constantine.
Second fiddle indeed, constantine.
Tweede viool inderdaad, constantijn.
You will never know my magic, constantine.
Je zult nooit mijn magie kennen, constantijn.
Let me see your ass, constantine.
Laat me je gat zien, constantine.
It was emperor constantine.
Dat was keizer constantine.
Mr. constantine.
De heer constantijn.
You're telling me your name is constantine stark.
U hebt me gezegd dat uw naam constantine stark is.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0475

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer