STABILIZED IN NEDERLANDS

Vertaling van Stabilized in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.054

gestabiliseerd (176) stabiel (85) stabiliseren (21) stabiliseerde (15) stabiliseerden (10)

Voorbeelden van het gebruik van Stabilized in een zin en hun vertaling

She's stabilized for now.
Ze is gestabiliseerd, voorlopig.
Stabilized for now.
Stabiel, voor nu.
Heart rate stabilized.
Hartslag gestabiliseerd.
We need to get the ship stabilized and assess the damage.
We moeten het schip stabiliseren en de schade opnemen.

He seems to be stabilized.
Hij lijkt stabiel te zijn.
Night-vision camera on a boat stabilized by a gyroscope.
Een nachtzichtcamera op een boot gestabiliseerd door een gyroscoop.
When omega stabilized, i felt a curious sensation.
Toen omega stabiliseerde, voelde ik een vreemde sensatie.
He is stabilized for now.
Hij is stabiel voor nu.
Stabilized?" according to this, we're too stable.
Stabiliseren"? volgens dit, zijn we te stabiel.
We are perfectly stabilized.
We zijn perfect gestabiliseerd.
Prices stabilized, so people could plan their economic lives.
Prijzen stabiliseerden, mensen konden hun economische leven plannen.
I could have stabilized him if we got here sooner.
Ik had hem kunnen stabiliseren als ik er eerder bij was geweest.
Then he stabilized.
Daarna stabiliseerde hij.
The interviews you're doing have stabilized the stock.
De interviews u doen hebben de voorraad gestabiliseerd.
He's stabilized, but very weakened.
Hij is stabiel, maar erg verzwakt.
We just stabilized the platform.
We hebben het platform stabiel.
Hey. we need to get these patients stabilized before we take them downstairs.
We moeten deze patiënten stabiliseren voor we ze naar beneden brengen.
His bp is stabilized.
Zijn bloeddruk is gestabiliseerd.
Stabilized at 1 200 B.C.- Where?
Stabiliseerde op 1200 VC waar?
The security situation has stabilized.
De veiligheidssituatie is gestabiliseerd.
Your husband is stabilized.
Uw man is stabiel.
We have to get her stabilized.
We moeten haar stabiliseren.
I stabilized the injury and put the bones back in the body.
Dr. costa: ik stabiliseerde de blessure, en duwde het bot terug naar binnen.
Thanks for coming, doctor, after i have already stabilized your patient.
Bedankt voor het komen, dokter, nadat ik uw patiënt al heb gestabiliseerd.
I need to get you stabilized.
Ik moet je stabiliseren.
Her condition has stabilized.
Haar toestand is stabiel.
I stabilized him, prepared to move.
Ik stabiliseerde hem, klaar voor de reis.
He stabilized at 102.
Hij stabiliseerde op 38 graden celcius.
The metrazene should have stabilized him.
De metrazine moet hem stabiliseren.
All right, i have stabilized her for the time being.
Okay, ik heb haar voorlopig gestabiliseerd.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.054

ZIE OOK

Zie ook


SYNONIEMEN
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer