THIS DEVICE IN NEDERLANDS

Vertaling van This Device in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.1011

dit apparaat (273) dit toestel (43) dit ding (10) dit apparaatje (9) deze inrichting (8) dit instrument (7) dit hulpmiddel (4)

Voorbeelden van het gebruik van This Device in een zin en hun vertaling

You need to shut this device down immediately.
Je moet dit apparaat onmiddellijk uitschakelen.
This device can be used for both radiation and contamination surveys.
Dit toestel kan zowel voor strålings- als voor besmettings- metingen gebruikt worden.
We cannot risk splintering this device with that machine.
We kunnen het niet riskeren dit apparaat te versplinteren met die machine.
Scan this device and identify me!
Scan dit apparaat en identificeer mij!

This device will power the chappa'ai.
Dit toestel geeft energie aan de chappa'ai.
This device only works within 30 hours.
Dit ding werkt alleen binnen 30 uur.
This device is illustrated schematically in figure 3.
Een principeschema van deze inrichting is opgenomen in figuur 3· meetterrein.
You take this device, upload the information.
Je neemt dit apparaat, upload de informatie.
This device seems to be poorly designed for such a function.
Dit ding lijkt daar niet erg goed voor ontworpen.
This device is next-generation.
Dit toestel behoort tot de volgende generatie.
This device is a new product.
Dit apparaat is een nieuw product.
With this device, the empire would increase its dominion over the world.
Met dit toestel zou het imperium haar heerschappij over de wereld vergroten.
We believe this device will penetrate the atmosphere.
We vermoeden dat dit instrument de atmosfeer penetreert.
This device must.
Deze inrichting moet.
I have seen this device before.
Ik heb dit ding eerder gezien.
For the purposes of these instructions, this device will be referred to as a pre-filled syringe.
In deze instructies zal dit hulpmiddel worden aangeduid als een voorgevulde spuit.
You said this device uses up a lot of power.
Je zei dat dit toestel veel energie verbruikt.
It means this device is interactive.
Het betekent dat dit ding interactief is.
To this end you will be transferred to this device for an investigation.
Daartoe word je overgebracht naar deze inrichting voor een onderzoek.
The commission did not have recourse to this device in 2005.
De commissie heeft in 2005 geen gebruik gemaakt van dit instrument.
This device ensures that your swing will become consistent.
Dit apparaat zorgt ervoor dat je swing constant zal worden.
I just discovered this device clinging to the underside of one of my desk drawers.
Ik ontdekte dit apparaatje, gehecht aan de onderkant van mijn bureaulade.
By this device, perhaps.
Misschien door dit ding.
This device is scrambling all separatist communication in the region.
Dit toestel versleuteld alle separatistische communicatie in de regio.
Automatically unlock this device.
Dit apparaat automatisch ontgrendelen.
This device was just FDA approved in the last year.
Dit toestel werd vorig jaar goedgekeurd door de FDA.
Use this device only for scanning.
Dit apparaat _alleen voor scannen gebruiken.
There are over 1,000 souls in this device.
Er zitten meer dan duizend zielen in dit ding.
Now, if i might deploy this device.
Mag ik even dit apparaatje bij u gebruiken?
Well, this device runs using gold helical springs.
Dit toestel draait met behulp van gouden schroefveren.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.1011

Woord voor woord vertaling


this
- deze hier zo in dit dezen
device
- apparaat toestel hulpmiddel device inrichting
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer