YOUR INFORMATION IN NEDERLANDS

Vertaling van Your Information in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0575

uw informatie (102) je gegevens (15) uwer informatie (14) uwe informatie (5) je info (4)

Voorbeelden van het gebruik van Your Information in een zin en hun vertaling

For your information.
For your information, i will soon have fewer.
Voor uw informatie, ik zal er snel minder hebben.
You make sure ryan has your information and we will call you.
Zorg dat ryan je gegevens heeft, en dan bellen wij jou.
Give me your information.
Geef mij je gegevens. wat?

Now... your information becomes much more valuable.
Nu... uw informatie wordt veel waardevoller.
Where are you gettin' your information?
Waar haal je je info vandaan?
And for your information, i knew when to turn away.
En ter uwer informatie, ik wist wanneer ik me moest omdraaien.
For your information, i don't gamble.
Voor uw informatie, ik gok niet.
I'm going to need to take your information, for future reference.
Ik heb je gegevens nodig voor de zekerheid.
We need your information, ryan.
We hebben je info nodig, ryan.
For your information, the recruitment brochure is going to the printer today.
Ter uwer informatie, de wervingsbrochure gaat vandaag naar de drukker.
For your information, lava is coming in this direction.
Ter uwe informatie. de lava komt nog steeds deze kant op.
Your information is approximately correct.
Uw informatie is ongeveer juist.
We will get your information in the mail. thanks.
We ontvangen je gegevens per post.
This is just for your information, mr president.
Dit is slechts ter uwer informatie mijnheer de voorzitter.
Get your information, oh pardon.
Haal uw informatie, oh pardon.
For your information, i will be taking care of her.
Ter uwe informatie, ik zal voor haar zorgen.
I will get your information from lola, and.
Ik vraag je gegevens aan lola.
And for your information... the fourth-place winner was in fact mike katz.
En ter uwer informatie... de vierde plaats was voor mike katz.
If your information is accurate.
Als uw informatie klopt.
She will take your information, and we will see what we can do.
Ze schrijft je gegevens op en dan zien we wat we kunnen doen.
For your information, i'm sending the tv back to the factory.
Ter uwe informatie, ik stuur de tv terug naar de fabriek.
For your information, I'm an excellent cook.
Ter uwer informatie, ik ben een uitstekende kok.
I should still take down your information.
Maar ik zou toch je gegevens willen.
Your information is wrong.
Uw informatie is verkeerd.
For your information, i have located the problem.
Ter uwe informatie, ik heb de oorzaak gevonden.
For your information, mayor wilker and deputy boyle.
Ter uwer informatie burgemeester wilker en hulpsheriff boyle.
I would really feel better if i got your information.
Ik zou me veel beter voelen als ik je gegevens had.
Your information correct.
Uw informatie klopte.
Alberto has all your information, right?
Alberto heeft toch al je gegevens?

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0575

Zie ook


if your information
als je informatie
has your information
hebt u uw informatie je gegevens heeft heeft jouw gegevens je informatie krijgt zijn uw gegevens
is your information
is uw informatie
me your information
mij je gegevens mij je informatie me je informatie
your information is wrong
je informatie is verkeerd uw informatie is verkeerd uw informatie is fout
thank you for your information
dank u voor uw informatie ik dank u voor de informatie u bedankt voor uw informatie
where you get your information
waar je die informatie haalde waar u uw informatie haalt waar je die info haalt
where are you getting your information
waar haal je die informatie waar komt je informatie hoe kom je uw informatie waar halen jullie je informatie waar krijgen jullie je informatie
where do you get your information
waar haal je je informatie hoe kom je je informatie
your new information
je nieuwe informatie jouw nieuwe informatie
your flight information
uw vluchtgegevens je vluchtgegevens uw vluchtinformatie
your confidential information
uw vertrouwelijke informatie uw vertrouwelijke gegevens

Woord voor woord vertaling


your
- je uw jouw jou uwen
information
- informatie gegevens inlichtingen voorlichting information

S Synoniemen van "your information"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer