BLOOM IN NEDERLANDS

Vertaling van Bloom in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.396

Voorbeelden van het gebruik van Bloom in een zin en hun vertaling

De blooms

Et Mme Bloom, de très bons amis.
Dit zijn de Blooms, goeie vrienden.
On doit parler des Bloom.
We moeten praten over de Blooms.

De bloom

Qui traite l'affaire Bloom au Yard?
Wie behandelt de Bloom zaak bij de Yard?
Et dire que j'ai loupé les frères Bloom.
Ik kan niet geloven dat ik de Bloom broers gemist heb.

Mr bloom

Bloom, passez me voir à mon bureau demain après-midi?
Mr Bloom, kunt u morgenmiddag op mijn bureau langskomen?
Bloom, je vous avais prévenu,
Mr Bloom, ik heb u gewaarschuwd.
Andere zin voorbeelden
Bloom, nous l'avons.
Bloom, we hebben hem.
Davis Bloom. Je connais votre fiancée.
Davis Bloom. lk heb je verloofde ontmoet.
Bloom et Tanaz.
Bloom en Tanaz.
Mme Bloom, on a un truc!
Mvr. Bloom, we hebben iets!
Mme Bloom a dit que je pouvais inviter Amanda.
Mrs. Bloom zei dat ik Amanda mocht vragen.
Stuart Bloom ne correspond pas au modèle.
Stuart Bloom komt niet overeen met het patroon.
Il aurait aussi eu un motif pour tuer Bloom, non?
Hij zou motief hebben gehad om Bloom ook te vermoorden, niet?
Bloom voulait une augmentation?
Bloom wilde een loonsverhoging?
Le Dr Bloom travaille encore sur le cordon ombilical?
Werkt Dr Bloom nog steeds aan de navelstreng?
Vous voulez savoir quelque chose de drôle, agent Bloom?
Wilt u iets grappigs horen, agent Bloom?
Des preuves qui vous relient au meurtre d'Archie Bloom.
Bewijs dat jou verbindt aan de moord op Archie Bloom.
Pour vous, Mme Bloom.
Voor u, Mevrouw Bloom.
J'ai récemment entendu une interview à la radio avec Larry Bloom.
Ik heb onlangs een radio-interview met Larry Bloom gehoord.
Milverton a tué Bloom.
Milverton vermoordde Bloom.
Emmène ça directement au Dr Bloom.
Breng dit rechtstreeks naar Dr Bloom.
Hektor a tué le Dr Bloom.
Hektor heeft Dr Bloom vermoord.
Et un Don Bloom?
En Don Bloom?
Pas de Larry Bloom ici.
Geen Larry Bloom hier.
On a eu de plus gros problèmes que Mme Bloom.
We hebben grotere problemen dan mrs. Bloom.
Ils ne peuvent pas dépasser les limites avec Mme Bloom.
Ze kunnen de grens bij mrs. Bloom niet overschrijden.
L'exposition controversée de Carlton Bloom fermera trois semaines avant.
Carlton Bloom's controversiële tentoonstelling sluit drie weken eerder wegens.
Mme Bloom nous rejoint?
Zal Mevrouw agent Bloom ons vergezellen?
Savez-vous où sont les Bloom?
Weet u waar de Bloom's zijn?
Si ce n'est pas Bloom?
En als het Bloom niet is?

Uitslagen: 241, Tijd: 0.396

Zinnen in alfabetische volgorde


bloom
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer