DONJON IN NEDERLANDS

Vertaling van Donjon in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1127

Voorbeelden van het gebruik van Donjon in een zin en hun vertaling

Ce donjon qu'on a trouvé?
Dat kerker die we hebben gevonden?
J'ai dessiné un donjon du sexe pour mon cours de sexualité médiévale.
Ik ontwierp een seks kerker voor mijn middeleeuwse seksualiteit klas.
Donjon complet.
Volledige kelder.
Il garde des robots dans son donjon?
Heeft hij robots in zijn kelder?

Toren

( tour , clocher , tourelle )
J'aurais jamais dû la délivrer du donjon.
Ik had haar niet moeten redden uit die toren.
Isolé dans mon pauvre donjon.
Wegkwijnend in mijn eenzame toren.
Ma miséricorde et ma forteresse. Mon donjon et mon libérateur.
Mijn goedheid en vesting, mijn burcht en bevrijder.
Plusieurs membres de la Foi Militante ont été autorisés à pénétrer dans le Donjon Rouge.
Het Strijdende Geloof is toegang verleend tot de Rode Burcht.

Een kerker

( forteresse , château , donjon )
C'est un donjon, Alan.
Het is een kerker, Alan.
Un donjon et des dragons.
Een kerker en draken.

De kerker

( forteresse , château , donjon )
Jusqu'au donjon.
Naar de kerker.
Le donjon où nous avons trouvé des restes humains Dans un crematorium.
De kerker waar we ooit menselijke resten vonden... in een crematorium.
Andere zin voorbeelden
Nous ne sommes pas seuls dans ce donjon.
We zijn niet alleen in deze kerker.
Sortez de ce donjon!
Weg uit deze kerker!
C'était un donjon froid et humide.
Het was een koude, natte kelder.
Maître du Donjon, où en étions-nous?
Dungeon master", waar waren we?
Isolé dans mon pauvre donjon.
Wachtend in mijn eenzame toren.
J'ai cru comprendre qu'il était enfermé dans votre donjon.
Ik begreep dat hij zit opgesloten in je kerkers.
Sa Sainteté le Grand Septon peut me parler ici, au Donjon Rouge.
Zijne Heiligheid de Hoge Septon mag naar de Rode Burcht komen.
Je suis, malheureusement, à la maison dans le donjon.
Ik ben, helaas, thuis in kerkers.
Sous le Donjon Rouge lui-même.
Zelfs onder de Rode Burcht.
Avec moi, dans le donjon.
In mijn kerkers.
À quelle distance du Donjon Rouge étiez-vous?
Hoe dicht was je bij de Rode Burcht?
On ne montre pas aux visiteurs le donjon.
We laten bezoekers de kerkers niet zien.
Un donjon possède une porte en bois.
En onderkomen heeft een kelder met een houten deur.
Tu dois passer le test de sagesse du donjon.
Je moet de Dungeon wijsheidstest halen.
Personne ne s'enfuit du donjon d'Aquila.
Niemand ontsnapt uit de kerkers van Aquila.
Quelqu'un qui est allé au donjon d'Aquila et a survécu.
Iemand die de kerkers van Aquila heeft overleefd.
Il voulait voir le donjon.
Hij wilde de kerker zien.
J'aurais dû bâtir un donjon.
Ik had een kerker moeten bouwen.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1127

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer