BODY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "body" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5135, Tid: 0.1061

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
kroppen lik legeme hoveddel bunn kropp liket legemet hoveddelen kroppene Slavich's kropp

Eksempler på bruk av "Body" i en setning og oversettelsene deres

Violence against your body and your life.
Vold mot kroppen din og livet ditt.
It was an unknown body that was buried here 18 years ago.
Det var et ukjent lik som ble begravet her for 18 år siden.
But only my body.
Men bare kroppen min.
Dude, that body of christ stuff, that was for his disciples to eat.
Kristi legeme var det disiplene som spiste.
We found his body here.
Hans lik ble funnet her.
They will never find your body.
De finner aldri kroppen din.
Capsule with aqua blue opaque cap and body, imprinted"93-376”.
Kapsel med havblå ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-376”.
With my body, i thee worship.
Med mitt legeme tilber jeg deg.
I took it from dimitri Voydian's body.
Jeg tok det fra dimitri voydians lik.
Okay, she's... she's in my whole body.
Ok? hun er i hele kroppen min.
Oh, but... but it isn't your body.
Men det er ikke deres lik.
Capsule with orange opaque cap and body, imprinted"93-377”.
Kapsel med oransje ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-377”.
I am the son of your body.
Jeg er sønn av ditt legeme.
So you're in my body, and I'm in your body.
Så du er i min kropp og jeg i din.
So it's not my body.
Så det er ikke kroppen min.
He is little in body, but his heart is big.
Han er liten i kropp, men hans hjerte er stort.
Great pharaoh, he is the son of your body.
Mektige farao, han er sønn av ditt legeme.
Rajan, we may be married, but my body is mine.
Rajan, vi er kanskje gift, men kroppen min er min.
They found danny Zorn's body.
De fant liket av danny zorn.
Capsule with aqua blue opaque cap and body, imprinted"93-376”.
Kapsel med havblå ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-376”.
They have found an anonymous body in the park.
De har funnet et anonymt lik i slottsparken.
This body to the earth"for we are dust.
Vi gir dette legemet tilbake til jorden for vi er støv.
We found his body in a crater.
Vi fant liket hans i et krater.
My pain, like my body, is mine alone.
Min smerte, som min kropp, er min alene.
Capsule with orange opaque cap and body, imprinted"93-377”.
Kapsel med oransje ugjennomsiktig topp og bunn, påtrykket”93-377”.
Every life i have taken, every body i have buried.
Alt- alle liv jeg har tatt, alle lik jeg har begravet.
She has anointed my body beforehand for the burying.
Hun gjorde det hun kunde; hun salvet forut mitt legeme til min jordeferd.
I want to paint your body.
Jeg vil male kroppen din.
But now are they many members, yet but one body.
Men nu er det mange lemmer, men ett legeme.
Or you can put your mouth on my body.
Eller du kan legge munnen din på kroppen min.

Resultater: 5135, Tid: 0.1061

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "body"


actors
corpses
organisms
equivalent
organ
agencies
equals
bod
corps
cadavers
skeletons
organizations
entities
institution
carcasses
flesh
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Body" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer