Oversettelse av "car" i Norsk

Resultater: 7777, Tid: 0.1126

bilen vogn biien bii bil biler bilene vognen vogna

Eksempler på Car i en setning

We're taking your car, johnny.
Vi tar bilen din, johnny.
Greg had my car.
Greg hadde bilen min.
He was in car 9.
Han var i vogn ni og han har reddet flere.
Mr patterson saw their car in the garage.
Mr patterson sa biien deres i garasjen.
We got three down steers in one car and two in the next.
Vi har tre nede i én vogn og to i den neste.
In my car.
I bilen min!
I had no car, no money and no azamat.
Jeg hadde ingen bii, ingen penger, ingen azamat.
To my car.
Til bilen min.
Every car in the IRT is 72 feet long.
Hver vogn i IRT er 22 meter lang, koster 150 000 dollar, veier 34 tonn.
No, this car wouldn't be moving if i wasn't pushing it.
Denne biien viiie ikke fiyttet seg hvis ikke jeg dyttet.
Car 24 to headquarters.
Bil 24 til hovedkvarteret.
Out of my car.
Ut av biien min.
Is my car ready?
Er bilen min klar?
There's a big car in the garage.
Det er en stor bii i garasjen.
Today, i sit in a different car and i look ahead.
Nå sitter jeg i en annen vogn, og jeg ser framover.
We're chugging along in this open car, great views, mountain air blowing through.
Vi tøffer av gårde i åpen vogn. fantastisk utsikt. fjelluft.
Take my car.
Ta min bii.
Car 319, repeat.
Bil 319. gjenta.
We're checking on every car in every train.
Vi sjekker alle biler og tog.
I need to borrow your car.
Lån meg biien din.
Fix my car.
Fikse bilen min.
Car thief.
Bil tyv.
Which car is she on?
Hvilken vogn er hun i?
Give me the keys to my car, jody.
Gi meg nøklene til bilen min, jody.
This car isn't about groceries.
Disse bilene handler ikke om dagligvarer, men om frihet.
John, the robots attacked my car.
Robotene angrep biien min.
You can rent any car in the world, and you pick this?
Du kan leie alle slags biler, og så leier du denne.
You ain't gonna take no car.
Du tar ingen bii.
Every car can do this.
Alle biler kan dette.
Kjell Söder's car is yellow.
Kjell söders bil er gul.

Resultater: 7777, Tid: 0.1126

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Car" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer