DINNER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av dinner i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4011, Tid: 0.0974

Eksempler på bruk av Dinner i en setning og oversettelsene deres

Your dinner with kent.
Din middag med Kent?
My dinner.
Min middag.
Now i will get your dinner.
Jeg henter maten din.
You can stay for dinner, if you want?
Du kan spise med, hvis du vil.

You tell me when dinner is ready!
Si fra når maten er ferdig.
My dinner with julius LaRosa!
Min middag med julius LaRosa!
Dinner, sir.
Middag, sir.
Is dinner ready?
Er maten ferdig?
I'm still not going for dinner with you.
Jeg vil ikke spise gå ut med deg.
It's my dinner.
Det er kveldsmaten min.
Hey! That's my dinner.
Det er maten min.
Brenda, dinner.
Middag, brenda.
And she's staying for dinner, too.
Og hun skal spise med oss også.
Don't forget your dinner.
Glem ikke kveldsmaten din.
What do you think this dinner is for, tom Howard?
Hva tror du denne middagen er for, tom Howard?
Is dinner ready?
Er middagen klar?
Do it after dinner, baby.
Gjør det etter maten, elskling.
Dinner with christina sebastian.
Middag med christina sebastian.
I will order dinner and get to bed.
Jeg bestiller mat og legger meg.
You havin' dinner with mr Baseball?
Skal du spise med mr Baseball?
And my friends from the south and our fish dinner.
Og vennene mine som kommer fra syd og fiske kveldsmaten vår.
Alfredito, my dinner.
Alfredino. middagen min.
Master, dinner is ready.
Mester? maten er klar.
Have you had dinner yet?
Har du spist?- nei.
We're grabbing dinner tomorrow night.
Vi skal ut og spise i morgen kveld.
Dinner will be ready in an hour.
Det er mat om en time.
Are you...? is this dinner with harriet and ava Gardner?
Er dette middag med harriet og ava Gardner?
We will have milk for dinner.
Vi får melk til kveldsmaten.
We had dinner at Morten's parents' place.
Vi har spist hjemme hos mortens foreldre.
I made dinner, come in!
Jeg har laget mat. kom.

Resultater: 4011, Tid: 0.0974

"Dinner" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer