Oversettelse av "dinner" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3790, Tid: 0.0905

middag maten spise kveldsmaten middagen mat spiser spist middager kveldsmat

Eksempler på Dinner i en setning

Carol, lunch, dinner, what's the difference?
Carol, lunsj, middag, hva er forskjellen?
Franz is having dinner with the chinese.
Franz har middag med kineserne.
Is dinner ready?
Er maten ferdig?
Can i make dinner half an hour earlier tonight?
Kan vi spise en halv time før?
Brenda, dinner.
Middag, brenda.
Hey! That's my dinner.
Det er maten min.
I will be back before dinner, so it's not that long.
Jeg er tilbake før middag, så det er ikke så lenge.
Thanks for dinner, mom.
Takk for maten, mamma.
You can stay for dinner, if you want?
Du kan spise med, hvis du vil.
It's my dinner.
Det er kveldsmaten min.
Master, dinner is ready.
Mester? maten er klar.
Dinner with christina sebastian.
Middag med christina sebastian.
It says,"Dinner is in the fridge.".
At kveldsmaten står i kjøleskapet.
Your dinner smells good.
Middagen lukter godt.
I'm still not going for dinner with you.
Jeg vil ikke spise gå ut med deg.
Will you come by for dinner tonight?
Vil du spise hos oss i kveld?
I will order dinner and get to bed.
Jeg bestiller mat og legger meg.
It's not much, our dinner, but will you join us?
Det er ikke stort, middagen vår, men vil du sette deg?
Gina, dinner is on the table.
Gina, maten står på bordet.
Are you...? is this dinner with harriet and ava Gardner?
Er dette middag med harriet og ava Gardner?
Don't forget your dinner.
Glem ikke kveldsmaten din.
At my home, dinner will be just about ready.
Hjemme er maten snart klar.
And my friends from the south and our fish dinner.
Og vennene mine som kommer fra syd og fiske kveldsmaten vår.
You should be at this dinner with me.
Du burde være på middagen sammen med meg.
Maybe after dinner, we can.
Kanskje vi kunne, etter middag.
Come on, let's finish our dinner.
spiser vi ferdig.
Did you come here to bring me dinner or to gloat?
Ville du gi meg mat, eller bare godte deg?
Where should we get dinner tonight?
Hvor skal vi spise i kveld?
There's dinner in the fridge.
Det er mat i kjøleskapet.
What do you think this dinner is for, tom Howard?
Hva tror du denne middagen er for, tom Howard?

Resultater: 3790, Tid: 0.0905

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "dinner"


grub
chow
supper
noon
meal
meat
midday
lunch
dinnertime
foods
takeout
cuisine
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer