DIVERSITY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Diversity i Norsk bokmål

Resultater: 25, Tid: 0.0202

Eksempler på bruk av Diversity i en setning og oversettelsene deres

I appreciate diversity,- but hoodlum antics will not be tolerated.
Jeg setter pris på mangfold, men pøbelstreker vil ikke bli tolerert.
Where did you get your diversity and sensitivity training, huh?
Hvor fikk du din mangfold og følsomhet trening, ikke sant?

Diversitet

( diversity )
What in the hell 's diversity?
Hva faen er diversitet?
Diversity means that times are changing, and with that in mind.
Diversitet betyr at verden forandrer seg og med det i tankene.

Diversi-tay

( diversity )
I love diversity.
Jeg elsker diversi-tay.
What happened to diversity?
Hva skjedde med diversi-tay?

Ulikheter

( diversity )
These reinigen have little genetic diversity.
Reinigen har få genetiske ulikheter.".
It 's the lack of understanding of our diversity which has been the cause of great disasters, wars.
Det er mangel på den forståelsen av våre ulikheter som har vært årsak til store katastrofer, kriger.
Andre setningseksempler
Do you think such diversity will cripple the board?
Tror du at en sånn mangfold, vil gjøre bystyret svakt?
The real difficulty with colonization is genetic diversity.
Koloniseringens store utfordring er genetisk mangfold.
Here in glenview, we value diversity.
Heri glenview, vi verdsetter mangfold.
They think they are so cool because they are the picture of diversity.
De prøver å vise fram sitt mangfold.
I want diversity.
Jeg vil ha mangfold.
Experiencing rich people of all colors is not diversity.
Rike mennesker med ulike hudfarger er ikke mangfold.
I am not sensing a lot of ethnic diversity.
De vitner ikke om etnisk mangfold.
Colleges love diversity and they like to know you can have fun.
Colleger liker allsidighet, og at man kan ha det gøy.
What star trek is about is diversity, coming together, and working in concert as a team.".
Star trek handler om mangfold, å komme sammen, og å jobbe sammen som et lag.".
It means that in a world of excellence, old and unexceptional qualifies as diversity.
At der hvor alle er glimrende, betyr gammel og alminnelig mangfold.
And he said," the two people that most personify that diversity in our cast".
Og han sa:" de to som best representerer mangfold i serien.
It 's the arms race between them that over millions of years has produced today 's extraordinary diversity of form.
Det er opprustningen mellom dem som i løpet av millioner av år har ført til dagens utrolige mangfold av dyr.
Their astounding diversity, the product of millions of years of evolution, has enabled them to triumph.
Det forbløffende mangfoldet, resultatet av millioner av år med utvikling, har gjort at de kan lykkes.
consistently brought black and white people together in an effort to reduce our fears and celebrate our diversity.
program på amerikansk TV brakt svarte og hvite sammen for å redusere vår frykt og feire vår mangfoldighet.
Now there are diversities of gifts, but the same spirit.
Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme;
first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.
first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

Resultater: 25, Tid: 0.0202

Se også


genetic diversity
genetiske forskjeller genetisk mangfold genetiske ulikheter
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer