DIVERSITY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "diversity" i Norsk bokmål

Resultater: 21, Tid: 12.2622


Eksempler på Diversity i en setning

I appreciate diversity,- but hoodlum antics will not be tolerated.
Jeg setter pris på mangfold, men pøbelstreker vil ikke bli tolerert.
Where did you get your diversity and sensitivity training, huh?
Hvor fikk du din mangfold og følsomhet trening, ikke sant?
Do you think such diversity will cripple the board?
Tror du at en sånn mangfold, vil gjøre bystyret svakt?
The real difficulty with colonization is genetic diversity.
Koloniseringens store utfordring er genetisk mangfold.
Here in glenview, we value diversity.
Heri glenview, vi verdsetter mangfold.
I want diversity.
Jeg vil ha mangfold.
Experiencing rich people of all colors is not diversity.
Rike mennesker med ulike hudfarger er ikke mangfold.
I'm not sensing a lot of ethnic diversity.
De vitner ikke om etnisk mangfold.
Colleges love diversity and they like to know you can have fun.
Colleger liker allsidighet, og at man kan ha det gøy.
What in the hell's diversity?
Hva faen er diversitet?
Diversity means that times are changing, and with that in mind.
Diversitet betyr at verden forandrer seg og med det i tankene.
I love diversity.
Jeg elsker diversi-tay.
What happened to Diversity?
Hva skjedde med Diversi-Tay?
These reinigen have little genetic diversity.
Reinigen har få genetiske ulikheter.".
What star trek is about is diversity, coming together, and working in concert as a team.".
Star trek handler om mangfold, å komme sammen, og å jobbe sammen som et lag.".
And he said,"The two people that most personify that diversity in our cast".
Og han sa:"De to som best representerer mangfold i serien.
It's the arms race between them that over millions of years has produced today's extraordinary diversity of form.
Det er opprustningen mellom dem som i løpet av millioner av år har ført til dagens utrolige mangfold av dyr.
Their astounding diversity, the product of millions of years of evolution, has enabled them to triumph.
Det forbløffende mangfoldet, resultatet av millioner av år med utvikling, har gjort at de kan lykkes.
It's the lack of understanding of our diversity which has been the cause of great disasters, wars.
Det er mangel på den forståelsen av våre ulikheter som har vært årsak til store katastrofer, kriger.
Now there are diversities of gifts, but the same spirit.
Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme;
And there are diversities of operations, but it is the same god which worketh all in all.
Og det er forskjell på kraftige virkninger, men gud er den samme, som virker alt i alle.

Resultater: 21, Tid: 12.2622

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Diversity" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer