FRANK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av frank i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3715, Tid: 0.259

Eksempler på bruk av Frank i en setning og oversettelsene deres

Dean martin, frank sinatra, and sammy davis jr.
Dean martin, frank sinatra og sammy davis jr.
I'm frank culpepper.
Jeg er frank culpepper.
And frank wagner.
Og frank wagner.
Linda, frank and jimmy.
Linda, frank og jimmy.

I'm frank chalmers.
Jeg er frank chalmers.
And frank, annalise.
Og frank. annalise.
You're not frank.
Du er ikke frank.
I don't know, frank.
Jeg vet ikke, frank.
I don't hate you, frank.
Jeg hater deg ikke, frank.
Frank, you.
Frank, du.
My frank.
Min frank.
I'm frank.
Jeg er frank.
I'm not a butler, frank.
Jeg er ikke en butler, frank.
But, frank.
Men, frank.
Frank and terry morgan.
Frank og terry morgan.
I'm seth frank.
Jeg er seth frank.
Jamie or frank.
Jamie eller frank.
I am frank.
Jeg er frank.
Frank williams and steve moore.
Frank williams og steve moore.
I'm not frank underwood.
Jeg er ikke frank underwood.
Frank's going to play it.
Frank skal spille.
Frank was dead.
Frank var død.
Frank, how about a drink?
Marty?- hva med en drink?
Come, you can be frank with me.
Du kan være oppriktig mot meg.
Freddie-- was very frank with me.
Freddie var veldig oppriktig mot meg.
Well, to be frank, yes.
For å være ærlig,, ja.
I was less than frank at signora Bruni's.
Jeg var ikke oppriktig hos signora bruni.
Señor gargamel, i will be frank.
Jeg skal være ærlig, gargamel.
I understand how frank feels.
Jeg forstår franks følelser.
I have to be frank with you.
Jeg må være ærlig med deg.

Resultater: 3715, Tid: 0.259

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer