SCHOOL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av school i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4000, Tid: 0.1085

Eksempler på bruk av School i en setning og oversettelsene deres

And school.
Og skolen.
Says she's going back to school, be a teacher.
Hun sier hun skal studere igjen, for å bli lærer.
After school, from the motel.
Etter skolen, fra motellet.
When school starts, you're going to be on a very short leash.
Når skoien starter, kommer du tii å få veidig iite spiiierom.

And school will be here tomorrow but i won't.
Og skolen er her i morgen, men det er ikke jeg.
You know, i thought about going to medical school once.
Jeg vurderte å studere medisin en gang.
I came back to school to cancel my appointment with gisela.
Jeg dro til universitetet for å avlyse avtalen med gisela.
How could i possibly be expected to handle school on a day like this?
Hvordan skuiie jeg kunne takie skoien på en dag som denne?
And that school costs money.
Og skolen koster penger.
Then I'm gonna go back to school next year.
Jeg hadde tenkt å begynne å studere neste år.
I didn't see the relevance of school.
Jeg så ikke hensikten med skolegang.
There was a girl from our school.
Det var en jente fra skolen vår.
And she is going back to school.
Hun vil begynne å studere igjen.
In the hall after school if you can make it.
I haiien etter skoien, hvis du har tid.
She went to school on a music scholarship.
Hun gikk på universitetet på musikkstipend.
God, i hated this school.
Jeg hatet denne skoien.-Jaså?
Three years of school was nice.
Tre år med skolegang var fint.
I have heard he's trained in the shindo-munen-lchi school.
Jeg har hørt at han er trenet i shindo-munen-ichi skolen.
I have school tomorrow.
Jeg har skole i morgen.
And i didn't see the point in going back to school.
Og jeg så ikke noe poeng i å dra tilbake til universitetet.
I still have to pull my girls out of school.
Døtrene mine må fortsatt slutte å studere.
I went back to school.
Jeg har begynt å studere igjen.
I was talking about grad school, not threesomes!
Jeg snakket om skoler, ikke trekanter!
My school.
Min skole.
Martland also met johanna at school.
Martland møtte også johanna på universitetet.
Will the money keep him at school?
Får vi penger til hans skolegang?
I was with marta, from school, and two other girls.
Jeg var sammen med marta og to andre jenter fra skolen.
I went to the only school i could afford, mama.
Jeg gikk på den skoien jeg kunne.
Sold pills to school children, stole unlocked cars... That's the way he was.
Solgte piller ved skolene, stjal ulåste biler.
And what kind of school is this?
Og hva slags skole er dette?

Resultater: 4000, Tid: 0.1085

"School" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer