THIS CLASS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av this class i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 77, Tid: 0.082

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av This Class i en setning og oversettelsene deres

This class starship has enough power to use our tractor beam on it.
Stjerneskip av denne klassen har nok med kraft til å bruke trekkstrålen.
I heard this class was a cakewalk.
Jeg hørte dette faget var enkelt.
Why does this class have to be co-ed?
Hvorfor må denne klassen ha fellesundervisning?
These students, this class, they have become a family.
Disse elevene, denne klassen, er blitt en familie.
I need this class f or my major. you know?
Professor, jeg trenger dette faget til fordypningen min.
This class will adhere to standards established for starfleet cadets.
Som sagt, dette kurset følger standarden for kadetter.
It's just, i must take this class.
Jeg må følge dette faget.
No one in this class seems to have any initiative.
Ingen i denne klassen ser ut til å ha initiativ.
I hate this class.
Jeg hater denne timen.
Now, there's one and only one rule in this class.
Det er kun en regel i dette kurset.
You have flunked every section of this class.
Dere har strøket på alt i dette faget.
I believe I'm signed up for this class.
Jeg tror jeg har meldt meg på dette kurset.
Is it just this class you want to get out of?
Er det bare denne klassen dere vil vekk fra?
Wendy, could this class be any more boring?
Kunne denne timen vært kjedeligere?
If you play in this class.
Det er reglene i denne klassen.
What about this class?
Hva med denne timen?
No, he's too smart to take this class.
Nei, han er for smart for dette faget.
It is also the last text you will receive in this class.
Det er også den siste sms-en dere vil motta på dette kurset.
People at yale university couldn't take this class...--... only you.
Folk ved yale-universitetet kunne ikke ta dette kurset, bare dere.
You get hostile towards people of this class.
Du blir ofte fiendtlig mot folk i denne klassen.
This class is a real bitch.
Dette faget er tøft.
I have high hopes for this class.
Jeg har høye forhåpninger til denne klassen.
This class is such a gut.
Dette kurset er så lett.
Well, for some reason they have you registered in this class.
Du er innskrevet i denne klassen.
We use french names in this class.
Vi bruker franske navn i denne klassen.
He's not in this class.
Han går ikke i denne klassen.
Lady, I'm just here to take this class.
Lady, jeg er bare her for å ta denne klassen.
Not that that's happened to anyone in this class.
Ikke at det har skjedd til hvem som helst i denne klassen.
I credit this class with my last birth being entirely pain-free.
Takket være denne klasse var min siste fødsel helt smertefri.
This class is so boring.
Faget er så kjedelig.

Resultater: 77, Tid: 0.082

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "this class"


"This class" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer