USE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av use i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 25956, Tid: 0.153

Eksempler på bruk av Use i en setning og oversettelsene deres

I can use the money.
Jeg kan bruke pengene.
Concomitant use of protease inhibitors with lovastatin or simvastatin is contraindicated.
Samtidig bruk av proteasehemmere med lovastatin eller simvastatin er kontraindisert.
We could use your car.
Vi kan bruke bilen din.
I could use a shower.
Jeg kan trenge en dusj.

Concomitant use of rifampicin and STAYVEER is not recommended.
Samtidig bruk av rifampicin og STAYVEER anbefales ikke.
You must not use faslodex if you are pregnant.
Du må ikke bruke faslodex hvis du er gravid.
And we could use a fourth.
Og vi kan trenge en fjerde person.
Concomitant use of rifampicin and tracleer is not recommended.
Samtidig bruk av rifampicin og tracleer anbefales ikke.
We can use the radio in the jeep.
Vi kan bruke radioen i jeepen.
How do we use all this stuff?
Hvordan skal vi benytte alt dette her?
Can i use your bathroom?
Kan jeg låne doen din?
Concomitant use of rifampicin is contraindicated with nelfinavir.
Samtidig bruk av rifampicin med nelfinavir er kontraindisert.
You must not use faslodex if you are pregnant.
Du må ikke bruke faslodex hvis du er gravid.
Women of childbearing potential must use effective contraception during treatment with pemetrexed.
Kvinner i fruktbar alder må benytte sikker prevensjon under behandling med pemetreksed.
I can use a good man, cooper.
Jeg kunne trenge en god mann, cooper.
Women of childbearing potential should use effective contraception during and after treatment.
Kvinner i fruktbar alder må benytte effektiv prevensjon under og etter behandlingen.
Heather could use your support.
Heather kunne trenge din støtte.
Do not use tandemact if you are pregnant.
Ikke bruk tandemact hvis du er du gravid.
Excuse me, can i use your phone?
Kan jeg låne telefonen din?
We could use my money.
Vi kan bruke mine penger.
But i use a scalpel.
Men jeg bruker skalpell.
We can use my resources.
Vi kan bruke mine ressurser.
Intravenous use after dilution.
Intravenøs bruk etter fortynning.
I use valium.
Jeg bruker valium.
But we could use your help.
Men vi kunne trenge din hjelp.
Women of childbearing potential must use effective contraception during treatment with pemetrexed.
Kvinner i fruktbar alder må benytte sikker prevensjon under behandling med pemetreksed.
After activation: use within 12 hours.
Etter aktivering: brukes innen 12 timer.
Could i use your telephone?
Kan jeg låne telefonen din?
Can i use your bathroom?
Kan jeg låne toalettet deres?
Women of childbearing potential should use effective contraception during and after treatment.
Kvinner i fruktbar alder må benytte effektiv prevensjon under og etter behandlingen.

Resultater: 25956, Tid: 0.153

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer