Oversettelse av "use" i Norsk

Resultater: 17588, Tid: 0.1787

bruke bruk trenge låne nytte bruker brukes brukte trengt trenger bruken nytter Bruk trengte

Eksempler på Use i en setning

We can use them.
Vi kan bruke dem.
Concominant use of everolimus and.
Samtidig bruk av everolimus og.
I must use the elevator.
Jeg må bruke heisen.
Can we use your car?
Kan vi bruke bilen din?
Boy, could i use two hours of not this.
Jeg kunne trenge to timer uten dette.
Concomitant use of STAYVEER with glibenclamide, fluconazole and rifampicin is not recommended.
Samtidig bruk av STAYVEER og glibenklamid, flukonazol og rifampicin anbefales ikke.
We can use him.
Vi kan bruke ham.
Excuse me, can i use your phone?
Kan jeg låne telefonen din?
Can always use a new one.
Kan alltid trenge en ny.
Concomitant use of tracleer with glibenclamide, fluconazole and rifampicin is not recommended.
Samtidig bruk av tracleer og glibenklamid, flukonazol og rifampicin anbefales ikke.
Dacogen is not for use in children or adolescents under the age of 18.
Dacogen er ikke til bruk hos barn eller ungdom under 18 år.
Can i use your telephone?
Får jeg låne telefonen din?
Heather could use your support.
Heather kunne trenge din støtte.
I hope you can use them.
Jeg håper du kan bruke dem.
Then what use are you to us?
Så hvilken nytte er du til for oss?
Insuman infusat has been developed for use in hoechst infusor and h-tron.
Insuman infusat er utviklet til bruk i hoechst infusor og h-tron.
We will find bauer and use him, just like we did before.
Vi finner bauer og bruker ham som vi gjorde før.
Milt, can we use the office?
Milt, kan vi bruke kontoret?
We could use some good coffee.
Vi kunne trenge god kaffe.
You made good use of your time alone with him.
Du gjorde god nytte av tiden alene med ham.
Why don't you two use my office?
Dere kan låne kontoret mitt.
We will use cerebro.
Vi bruker cerebro.
Let me use your car.
låne bilen din.
I could use three baths.
Jeg kan trenge tre bad.
You are no use without legs, either.
Du gjør ikke nytte uten ben heller.
Kentera is not recommended for use in children and adolescents under 18 years old.
Kentera anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
I can't use the flamethrower.
Jeg kan ikke bruke flammekasteren.
Do not use after the expiry date stated on the labels and carton.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketter og eske.
They didn't use the same words they... they do now... postpartum depression.
De brukte ikke de samme ordene som de bruker nå. fødselsdepresjon.
He's no use to me now.
Han er ikke til nytte for meg nå.

Resultater: 17588, Tid: 0.1787

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Use" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer