VERTICAL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av vertical i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 102, Tid: 0.0544

Eksempler på bruk av Vertical i en setning og oversettelsene deres

Maverick makes an aggressive vertical move and defeats him with a missile.
Maverick gjør en aggressiv vertikal bevegelse og seirer med en rakett.
You may think you're vertical and we may be horizontal.
Du kan tro du er vertikal, og vi kan være horisontal.
It's a bit like vertical swimming.
Omtrent som loddrett svømming.
Whether spacers are vertical lines or just blank.
Om mellomrommene er vertikale linjer eller bare tomrom.

Red vertical.
Loddrett rød.
Flex foot, latest technology with vertical shock pylon, plus... calfskin boot.
Fleksibel fot. vertikal støtdemper. pluss kalveskinnsstøvel.
Two-inch chrome bolts, vertical and horizontal.
Totommers kromlåsbolter vertikalt og horisontalt.
Vertical style:.
Vertikal stil:.
Whether spacers are vertical lines or just blank.
Om mellomrommene er vertikale linjer eller bare tomrom.

The cavalettis cannot be vertical.
Cavalettiene kan ikke være vertikale.
Due to significant vertical shear, damaging tornadoes are possible.
På grunn av stort vertikalt trykk er det sjanse for større tornadoer.
Vertical color.
Vertikal farge.
All right, do a full vertical sweep.
Kjør vertikalt sveip, de er i bygningen!
Yeah, and i could teach you vertical takeoffs and backward flips.
Ja, og jeg kunne lære deg vertikale lettinger og baklengs flips.
Visible when vertical.
Synlig når vertikal.
Keep those hands vertical.
Hold hendene vertikalt.
I want no more vertical buttonholes.
Det er så kjedelig med vertikale knapphull.
Vertical alignment for child.
Vertikal justering for barnet.
Okay, you feel these three horizontal bumps followed by the two vertical.
Kjenner du de tre vannrette stripene etterfulgt av to vertikale?
It's vertical.
Det er vertikalt.
Vertical offset.
Vertikal avstand.
Flip vertical.
Vend vertikalt.
Now let's work that vertical!
La oss jobbe med det vertikale!
Vertical adjustment for the widget.
Vertikal justering for widget.
Vertical Sync:.
Vertikal synk:.
It's crosshatched by steel bars running both vertical and horizontal.
Krysshengslet med stalsperrer som gar bade vertikalt og horisontalt.
Visible when vertical.
Synlig når vertikal.
Yeah, it was vertical.
Det var vertikalt.
Three per wrist, vertical.
Tre for hver vrist, vertikalt.
Vertical alignment for child.
Vertikal justering for barnet.

Resultater: 102, Tid: 0.0544

SYNONYMER

S Synonymer for "vertical"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer