Oversettelse av "weeks" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 9857, Tid: 0.0711

uker ukers ukevis uke ukene uken

Eksempler på Weeks i en setning

I took 12 weeks with eddie.
Jeg tok 12 uker med eddie.
Doses 2 weeks apart with a booster dose 1 year later.
Doser med 2 ukers mellomrom med boosterdose 1 år senere.
Three weeks in florida.
Tre uker i florida.
I saw it happening weeks ago when we blew up that warehouse.
Jeg så det skje for ukevis siden da vi sprengte det lageret.
Joe, three weeks in florida.
Joe, tre uker i florida.
He recommended that you take a few weeks off, but i said no.
Han anbefalte noen ukers fri, men jeg sa nei.
No one's seen you in weeks, and last i saw you,
Ingen har sett deg i ukevis, og sist jeg så deg,
OL-LI 16 weeks.
OL-LI uke 16.
Three weeks on location in devon, followed by three in a london studio.
Tre ukers innspilling i devon fulgt av tre i studio i london.
Weeks after treatment 1.
Uker etter behandling 1.
William WAS here two weeks ago, as giles said.
William var her for to uker siden som giles sa.
Durable clinical remission: clinical remission at weeks 6 and 52.
Vedvarende klinisk remisjon: klinisk remisjon uke 6 og 52.
It's been weeks since i had anyone decent next door.
Det er ukevis siden jeg hadde en grei nabo.
I had a migraine for two weeks after the remodel.
Ombyggingen ga to ukers migrene.
These weeks are really hard for her.
Disse ukene er vanskelige for henne.
Hard capsules and one turbospin powder inhaler device sufficient for 4 weeks use.
Harde kapsler – en turbospin inhalator, nok til 4 ukers bruk.
That's two weeks in a row!
Det er andre uken på rad!
Micrograms once every two weeks, or.
Mikrogram én gang hver andre uke eller.
The last two weeks of the month, the bars are empty.
De siste to ukene er barene tomme.
I haven't seen him in weeks.
Jeg har ikke sett ham på ukevis.
Two weeks later.
To uker senere.
Two weeks, maybe three.
To uker, kanskje tre.
You have accrued three weeks vacation.
Du har opparbeidet deg tre ukers ferie.
Listen, ruben was afraid in the days, maybe weeks before he died.
Ruben var redd i dagene, og kanskje ukene, før han døde.
Mg every 2 weeks with MTX.
Mg annenhver uke med MTX.
I haven't had a good night's sleep in weeks.
Jeg har ikke sovet godt på ukevis.
I didn't sleep for two weeks.
Jeg sov ikke på to uken.
Two weeks, shawn.
To uker, shawn.
Mg or 400 mg every 2 weeks with MTX.
Mg eller 400 mg annenhver uke med MTX.
Manny hasn't been able to sleep in weeks.
Manny har ikke sovet ordentlig på ukevis.

Resultater: 9857, Tid: 0.0711

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "weeks"


weekend
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Weeks" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer