Oversettelse av "week" i Norsk

Resultater: 7170, Tid: 0.063

uke ukers ukes ukens uken uka uker

Eksempler på Week i en setning

I write her every week, nuck.
Jeg skriver hver uke, nuck.
Each brown-red film-coated tablet for week 4 contains 20 mg rivaroxaban.
Hver brunrøde filmdrasjerte tablett til uke 4 inneholder 20 mg rivaroksaban.
I have a two week externship at J.P. morgan.
To ukers praksis i J.P. morgan.
OL-LI 16 week.
OL-LI uke 16.
I don't understand. how could all the products we made this week be expired?
Hvordan kunne denne ukes produkter plutselig gå ut på dato?
Both effects were reversible following an 8 week recovery period.
Begge effektene var reversible etter en 8 ukers restitusjonsperiode.
He's in abu dhabi next week.
Han er i abu dhabi neste uke.
This week's sales rank is.
Denne ukens salgsplassering er.
We will see you next week on another edition... of"Criminals at large.".
Vises ineste ukes utgave av på frifot.
Monotherapy with ≥ 12 week duration.
Monoterapi med ≥ 12 ukers varighet.
Similar findings were not observed after a 16 week recovery period.
Lignende funn ble ikke observert etter en 16 ukers restitusjonsperiode.
Mg humira every other week.
Mg humira annenhver uke.
The first week of september.
Første uken i september.
The current week's ads.
Det er ukens aktuelle annonser.
Your show last week on dolphin lactation was just riveting radio.
Forrige ukes episode om delfiners amming var fantastisk.
A full week on one charge, where are we with that?
Én ukes ladning. hvor er vi?
You take SIRTURO for a 24 week course.
Du skal ta SIRTURO som en 24 ukers kur.
Mg humira every week.
Mg humira hver uke.
Last week's buy, this week's buy, my ring, my rover.
Siste ukes innkjøp, denne ukens, ringen og roveren.
And the last week must be the hardest.
Og siste uken må være tøffest.
Lt's just this week has been so.
Denne uka har bare vært så.
This week has been a scheduling nightmare!
Denne uka har vært et mareritt.
So this week's bonus is for thomas selber.
Så denne ukens bonus går til thomas selber.
This is the same garbage from last week.
Dette er sist ukes søppel.
Can i stay here for three week, while you go to Japan?
Kan jeg bli her i tre uker, mens dere drar til Japan?
Slater said he would pay next week.
Slater sa han ville betale neste uke.
This week he hates her guts.
Denne uken hater han henne.
Veronica, this last week has been incredible for me.
Denne siste uka har vært helt utrolig for meg, veronica.
The last week in june, 1965.
Siste uken i juni 1965.
This week's sermon?
Denne ukens preken?

Resultater: 7170, Tid: 0.063

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Week" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer