DAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "day" i Norsk bokmål

Resultater: 22141, Tid: 0.1923


Eksempler på Day i en setning

Good day, jackson.
God dag, jackson.
Good day, manuel.
God dag, manuel.
Serpico, i go four steps out that door to my car every day.
Serpico, jeg går daglig fire skritt ut den døra til bilen.
Men die every day in france.
Menn dør daglig i frankrike.
Every day is a new nightmare.
Hver dag er et nytt mareritt.
Mg/ day(in two divided doses).
Mg/ døgn(fordelt på to doser).
Mg per day(once a day).
Mg per døgn(én gang daglig).
Dose adjustment(Days 1-21 of repeated 28- day cycles).
Dosejustering(Dag 1 – 21 av gjentatte 28- dagers sykluser).
John, i ain't gonna eat a whole bag of spinach every day.
John, jeg skal ikke spise en hel pose spinat daglig.
Good day, maja.
God dag, maja.
It's a good day's drive from poughkeepsie. what are you talking about?
Det er en god dags tur fra poughkeepsie.
Turk, wait, people get thrown out of funerals every day.
Folk blir kastet ut av begravelser daglig.
Mr. o'dwyer, that valley is at least a two day walk.
Herr o'dwyer... den dalen er minst to dagers marsj unna.
Tuesday is my day with arthur.
Tirsdag er min dag med arthur.
Least 1 day, until healing is achieved.
I minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.
And i use this almost every day.
Jeg bruker det nesten daglig.
I knew my day would come.
Jeg visste at dagen min ville komme.
Good day, laurence.
God dag, laurence.
We are the latter day lucky ones.
Vi er de siste dagers heldige.
To this day i still have that dream.
Nå for dags har jeg fortsatt den drømmen.
It was the worst day of my life.
De verste døgn i livet mitt.
Indeed, i fear for you the punishment of a terrible day.".
Jeg frykter for at dere vil rammes av en svær dags straff.».
End of day, curtis.
Slutten av dagen, curtis.
Good day, helena.
God dag, helena.
Six treatment cycles, each of 28 day duration.
Seks behandlingssykluser, hver av 28 dagers varighet.
General dose: between 1,000 mg and 3,000 mg each day.
Vanlig dose: mellom 1000 mg og 3000 mg daglig.
Three day and three night, milady.
Tre dager og tre netter, frue.
That was the shortest day i have run into.
Det korteste døgn jeg har opplevd.
ALL: treat every day like christmas.
Alle dager behandles som jul!
A beautiful day, in dallas.. texas.
En vakker dag i dallas, texas.

Resultater: 22141, Tid: 0.1923

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Day" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer