DAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Day i Norsk bokmål

Resultater: 25039, Tid: 0.0705

Eksempler på bruk av Day i en setning og oversettelsene deres

Dag

( day , today , morning )
Rabipur day 0,3,7.
Rabipur dag 0,3,7.
Our last day with harry.
Vår siste dag med harry.

Daglig

( daily , a day , QD )
Serpico, i go four steps out that door to my car every day.
Serpico, jeg går daglig fire skritt ut den døra til bilen.
General dose: between 1,000 mg and 3,000 mg each day.
Vanlig dose: mellom 1000 mg og 3000 mg daglig.

Døgn

( days , 24 hours , nights )
Mg/ day( in two divided doses).
Mg/ døgn( fordelt på to doser).
Mg per day( once a day).
Mg per døgn( én gang daglig).

Dagers

( days )
Dose adjustment( days 1-21 of repeated 28- day cycles).
Dosejustering( dag 1 21 av gjentatte 28- dagers sykluser).
Dose adjustment( days 1-21 of repeated 28- day cycles).
Dosejustering( dag 1 21 av gjentatte 28- dagers sykluser).

Dags

( day , dag )
To this day i still have that dream.
Nå for dags har jeg fortsatt den drømmen.
Indeed, i fear for you the torment of an awful day.".
Jeg frykter for at dere vil rammes av en svær dags straff.».

Idag

( today , this day , unto this )
I do not think we figured in his day at all.
Jeg tror ikke at vi tenkte i det hele tatt, sammen med ham idag.
I think i have been embarrassed enough for one day.
Jeg har blitt utsatt for nok utskeielser idag.
Andre setningseksempler
It 's grace day, calling to confirm my appointment for 11:45.
Det er grace day, jeg vil bekrefte avtalen 11:45.
Tuesday is my day with arthur.
Tirsdag er min dag med arthur.
Ryzodeg can either be used once or twice each day.
Ryzodeg kan brukes enten én eller to ganger daglig.
It 's your day, norman.
Det er din dag, norman.
What if this day guy do not come?
Hva om day ikke kommer?
The starting dose of invokana is one 100 mg tablet each day.
Startdosen av invokana er én 100 mg tablett daglig.
This is detective bobby day from england.
Dette er etterforsker bobby day fra england.
It 's my first day.
Det er min første dag.
Mg/ day( in two divided doses).
Mg/ døgn( fordelt på to doser).
The usual dose is one tablet each day.
Den vanlige dosen er én tablett daglig.
I only told you detective day was from england.
Jeg sa bare at etterforsker day var fra england.
Day 10 1000/100 mg( n 21).
Dag 10 1000/100 mg( n 21).
The usual starting dose is 2 sprays in each nostril once every day.
Vanlig startdose er 2 doser i hvert nesebor én gang daglig.
I am patty day.
Jeg er patty day.
Six treatment cycles, each of 28 day duration.
Seks behandlingssykluser, hver av 28 dagers varighet.
Mg per day( once a day).
Mg per døgn( én gang daglig).
Day 5, day 14 and day 28.
Dag 5, dag 14 og dag 28.
Day 5, day 14 and day 28 10 mg/ kg.
Dag 5, dag 14 og dag 28 10 mg/kg.

Resultater: 25039, Tid: 0.0705

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer