YOUR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av your i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 30, Tid: 0.073

Eksempler på bruk av Your i en setning og oversettelsene deres

Remember your father and me.
Husker du din far og meg?
Time to pay for your crimes," milady".
På tide å gjøre opp for seg, milady.
And what use is your confession?
Og hva skal dere med tilståelsen?
What 's your move?
Hva er neste trekk?

Keep your eyes on the prize.
Hold hødet høyt hevet, blikket festet på gevinsten.
Hold your eyes on the prize.
Hold hødet høyt hevet, blikket festet på gevinsten.
You know i value your input, linda.
Du vet jeg setter pris på dine innspill, linda.
Which of your lord 's wonders would you deny?
Hvilke av herrens velgjerninger vil dere fornekte?
We got toys coming your way.
Vi har nye lek er pâ vei til dere!
I crave your pardon.
Jeg ber om unnskyldning.
Where are your fox pieces?
Hvor er gine rever?
Time to take your coat off.
På tide å av deg kåpen.
To your seat? i would love that.
Får jeg følge deg på plass?
Then why waste your time?
Da kaster du bort tiden.
Trim your forward ballast.
Trim ballasten forut.- trim ballasten forut.
You are wasting your time explaining it, mr.
Du kaster bort tida med å forklare det, mr.
Tuck your shirt in, now.
Tuck, putt skjorta innenfor, nå.
You each do things your own way.
Dere gjor ting på deres egen måte.
Get your stinking hands off me.
Bort med dine skitne labber.
Enjoy your life, shitpot.
Kos deg med livet, drittunge.
I saved your ass, bitch.
Jeg reddet deg, di hurpe.
That 's not your concern.
Ikke bry deg med det.
Leave your anger and your pain for the kenaima to feed on.
La kenaima livnære seg på ditt sinne og din smerte.
You are working your headpiece overtime, but you are not a bad guy.
Du jobber pa hoygir, men du er ingen dariig fyr.
Frankie had your eyes, johnny.
Frankie hadde dine øyne, johnny.
How is your poor, poor mother?
Hvordan går det med deres stakkars, stakkars mor?
I killed your friends ron and robert.
Jeg drepte vennene dine, ron og robert.
Take your baskets in, children.
Ta med dere kurvene, barn.
None of your data was affected.
Ingen lagret informasjon ble påvirket.
You can keep your due process.
Behold rettssikkerhet din, du.

Resultater: 30, Tid: 0.073

SYNONYMER

S Synonymer for "your"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer