MOŽNÁ BY SIS MĚLA IN ENGLISH

Translation of Možná by sis měla in English

Results: 49, Time: 0.0893

Examples of using Možná by sis měla in a sentence and their translations

Možná by sis měla pořídit štěně.
Maybe you should get a puppy.
Možná by sis měla dát pauzu.
Maybe you should take a break.
Možná by sis měla hledět svýho.
Maybe you should mind your own business.
Možná by sis měla lehnout.
Maybe you should lie down.
Možná by sis měla sednout.
Maybe you should sit down.
Možná by sis měla zkusit odpočinout.
Maybe you should try and rest.
Možná by sis měla sundat ty brýle.
Maybe you should take your sunglasses off.
Možná by sis ji měla sundat.
Maybe you should take it off.
Možná by sis měla sehnat nového doktora.
Maybe you should get a new doctor.
Možná by sis měla vzít volno.
Maybe you should take a break from work.
Víš, možná by sis měla sehnat práci.
You know, maybe you should get a job.
Možná by sis měla sednout na mě.
Maybe you should sit in my lap.
Možná by sis měla lehnout.
I think maybe you should.
Možná by sis teď měla sednout.
Maybe you should sit down now.
Je tu věda. Možná by sis měla sednout.
It's science. Maybe you should sit down.
Možná by sis měla zdřímnout.
Maybe you should take a nap,
Možná by sis měla vzít volno.
Maybe you should take a few days off.
Možná by sis měla vzít volno.
Maybe you should take some time off.
Se nám pracovalo společně. No, možná by sis měla vzpomenout jak dobře.
Well, maybe you should think about how well you and I work together.
Možná by sis měla přiznat, že se věci mění.
Maybe it's time to accept things change.
Možná by sis ho měla zvětšit?
Maybe you should have it enlarged?
Možná by sis měla najít jinou práci.
Maybe you should get a different job.
Možná by sis měla od Bustera odpočinout.
Maybe you should get away from Buster.
Možná by sis měla nejdříve odpočinout.
Maybe you should get some rest first.
Možná by sis měla najít práci.
Maybe you should get, like, a job.
Možná by sis to měla zapnout.
You should probably button that.
Možná by sis měla trochu odpočinout.
Maybe you should get some rest.
Možná by sis měla sednout.
Maybe you should have a seat.
Možná by sis měla vzít nějaký den volno.
Should probably have taken a couple days off.
Možná by sis měla trochu pospat.
Maybe you should get some sleep.

Results: 49, Time: 0.0893

S Synonyms of Možná by sis měla


třeba bys měl
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More