WE COULD FINALLY IN CZECH

How to say we could finally in Czech

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0969

jsme mohli konečně (2)

Examples of using We Could Finally in a sentence and their translations

By afternoon that day we could finally see the first fortification.
Odpoleden téhož dne jsme mohli konečně spatřit první opevnění.
I thought we could finally drink this.
Myslela jsem, že bychom mohly konečně vypít tohle.
We could finally convert your ride into a spymobile.
Konečně bychom mohli předělat tvoje auto na špionský.
Maybe we could finally prove that it exists.
Možná bychom mohli konečně prokázat, že existuje.

Now, we could finally start downhilling.
Nyní můžeme konečně začít downhilling.
I'm glad we could finally talk.
Jsem ráda, že si můžeme konečně promluvit.
We could finally meet and do our bit for the arts.
Mohli bychom se konečně seznámit a udělat něco pro umění.
We could finally have some food if there is a village.
Konečně bychom dostali nějaké jídlo, jestli tam bude opravdu vesnice.
We could finally and truly destroy our enemies!
Mohli bychom definitivně a navždy zničit své nepřátele!
Fine, i just thought today was the day we could finally start living our lives together outside of this stupid hotel.
Fajn, jen jsem si myslela, že dnes byl ten den, kdy jsme mohli konečně začít žít svůj život spolu mimo tento stupidní hotel.
Now we can finally solve the mystery... of the hitchhiking ghouls.
Teď můžeme konečně rozluštit tajemství ... stopujících vampů.
Now we can finally make love among the legal briefs.
Teď se konečně můžeme pomilovat mezi složkama případů.
Then we can finally get back to our lives.
A pak se můžeme konečně vrátit ke svým životům.
Now we can finally get to work.
Teď se můžeme konečně dát do práce.
With tullius' support, we can finally gain proper position in games!
S tulliovou podporou, můžeme konečně získat řádnou pozici při hrách!
We can finally put the addition on the kitchen.
Teď můžeme konečně udělat novou kuchyň.
So we can finally get its true market value.
Teď můžeme konečně nabídnout jeho pravou hodnotu.
Thanks to him, we can finally unmask the puppeteer.
Díky němu můžeme konečně odkrýt loutkáře.
We can finally consign my old bird to the scrap heap.
Mého starého ptáka můžeme konečně poslat do šrotu.
I guess we can finally talk about new york.
Myslím, že si můžeme konečně promluvit o new yorku.
Then we can finally move back to our own rooms.
Takže se konečně můžeme nastěhovat zpátky.
Does this mean we can finally use the lake house on weekends?
Znamená to konečně, že můžeme o víkendech používat chatu u jezera?
I'm glad that we can finally talk.
Jsem rád, že si konečně můžeme promluvit.
Leave with me, and we can finally be married.
Odejdi se mnou, můžeme se konečně vzít.
You mean after all these years we can finally have our own home?
Naznačuješ, že bychom si konečně mohli pořídit vlastní dům?
And we can finally take that vacation to dollywood.
A my bysme si konečně mohli vyrazit na dovolenou. do dollywoodu!
With your testimony we can finally outla w this insidious slurm.
S vaším svědectvím můžeme konečně ty vlezlé čermáky zakázat.
Kate, we can finally get new furniture.
Kate, nakonec budeme mít i nové vybavení bytu.
And we can finally stop hiding.
A my se budeme moci konečně přestat skrývat.
And maybe we can finally both move on.
A možná můžeme jít konečně obě dál.

Results: 30, Time: 0.0969

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "we could finally"


"We could finally" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More