TRANSMITTING IN DUTCH

Translation of Transmitting in Dutch

S Synonyms

Results: 390, Time: 0.0974

Examples of using Transmitting in a sentence and their translations

When transmitting, eureka will send a signal to the aircraft.
Als die uitzendt, zal eureka een signaal zenden naar de vliegtuigen.
So, the good news is you're still transmitting.
Het goede nieuws is dat je nog uitzendt.
Detailed procedures for transmitting a european arrest warrant.
Wijze van toezending van een europees aanhoudingsbevel.
A hapac-fischer U-46 ccd-camera, transmitting on 2.5 gigahertz.
Een hapac-fischer U-46 ccd-camera, die uitzendt op 2,5 gigahertz.

Upgrading and transmitting skills and know-how.
Het verbeteren en doorgeven van vaardigheden en knowhow.
Detailed procedures for transmitting an arrest warrant.
Wijze van toezending van een aanhoudingsbevel.
Nobody's transmitting any voice or video.
Niemand verstuurt geluid of beeld.
Any idea where he's transmitting from?
Enig idee van waar hij uitzendt?
Carrying out comparisons and transmitting results.
Uitvoering van de vergelijking en toezending van het resultaat.
Is the base still transmitting?
Verstuurt de basis nog?
Transmitting to blackberry.
Verzonden naar blackberry.
Find the right frequency, and we can find out who's transmitting.
Vind de juiste frequentie, en we kunnen uitvinden wie er uitzendt.
Lumic's transmitting the control signal.
Lumic verstuurt het controle signaal.
We're transmitting.
Het wordt verzonden.
I do not know if this camera is still transmitting.
Ik weet niet of deze camera nog uitzendt.
Drone deployed and transmitting.
Drone opgesteld en verstuurt.
Transmitting commands.
Commando verzonden.
How do you know if this thing's transmitting?
Hoe weet je of dit ding uitzendt?
They're transmitting from a scrambler.
Het is verstuurd met een stoorzender.
Transmitting data now.
Data wordt nu verstuurd.
Transmitting coordinates.
Verzendt de coördinaten nu.
Transmitting mail.
Verstuurde mail.
It must have begun transmitting as soon as mckay turned off the field.
Het heeft beginnen uitzenden zodra mckay het veld uitschakelde.
What's not good? Donovan's transmitting the program to buyers across the world.
Donovan verzendt het programma aan de kopers over de hele wereld.
Earth transmitting now.
Aarde verzendt nu.
I am here transmitting mail.
Hier ben ik verstuurde mail.
London wants to get as far as we can before transmitting.
Londen wil zover mogelijk komen voordat we het versturen.
Transmitting coordinates now.
Coördinaten verstuurd.
Drone deployed and transmitting.
Drone opgesteld en verstuurd.
The signal's been transmitting for 26 years.
Dat signaal wordt al 26 jaar verstuurd.

Results: 390, Time: 0.0974

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More