HELP IN NORWEGIAN

Translation of Help in Norwegian

Results: 19553, Time: 0.0286

Examples of using Help in a sentence and their translations

I can help you, james.".
Jeg kan hjelpe deg, james".
Monitoring may help to identify patients who develop cardiac dysfunction.
Overvåkning kan bidra til å identifisere pasienter som utvikler hjerteproblemer.
I can help you, nate.
Jeg kan hjelpe deg, nate.
I can not help you with this, man.
Jeg kan ikke hjelpe deg med dette, mann.
NUEDEXTA can help reduce how often you have episodes of PBA.
NUEDEXTA kan bidra til å redusere hvor ofte du har episoder med PBA.
Listen, i can help you.
Jeg kan hjeipe deg.
I will help you sort it out.
Jeg skai hjeipe deg med det.
Monitoring may help to identify patients who develop cardiac dysfunction.
Overvåkning kan bidra til å identifisere pasienter som utvikler hjerteproblemer.
Maybe you can help my friend joey.
Kanskje du kan hjelpe min venn joey.
I help you, genny.
Jeg hjelper deg, genny.
NUEDEXTA can help reduce how often you have episodes of PBA.
NUEDEXTA kan bidra til å redusere hvor ofte du har episoder med PBA.
I can help you with that chick.
Jeg kan hjeipe deg med den dama.
But that miracle, it did not help my relationship none.
Men det miraklet hjalp ikke på mitt forhold.
I can help you, jompa.
Jeg kan hjelpe deg, jompa.
He will not help you.
Han hjelper deg ikke.
So you did not help her?
Så du hjalp henne altså ikke?
Jack has help half of the senate get re-elected and now they are gonna.
Jack har hjulpet halve senatet med å bli gjenvalgt og nå.
Can i help you, colonel?
Kan jeg hjelpe deg, oberst?
I will not help you kill them.
Jeg hjelper deg ikke å drepe dem.
Can you help my daughter? can you help her?
Kan du hjeipe datteren min?
This will help protect you from stomach problems when taking imatinib actavis.
Dette vil bidra til å beskytte mot mageproblemer når du tar imatinib actavis.
Bronchodilators relax airways and help keep bronchioles open.
Bronkodilatatorer avspenner luftveiene og bidrar til å holde bronkiolene åpne.
I can not help you if you go solo.
Jeg kan ikke hjeipe deg hvis du jobber aiene.
This will help protect you from stomach problems when taking imatinib medac.
Dette vil bidra til å beskytte mot mageproblemer når du tar imatinib medac.
But if you help us, shagga son of dolf,
Men hvis du hjelper oss, shagga sønn av dolf,
Why did not you help me?
Hvorfor hjalp du ikke sindre?
Can not inger marie help you?
Kan ikke inger marie hjelpe deg?
Hey you would you help me to carry the stone?
Hei du, ville du hjulpet meg med å bære steinen?
Quinn, i was hoping you could help, sir.
Quinn, jeg håpet du kunne hjelpe, sir.
It did not help.
Det hjalp ikke.

Results: 19553, Time: 0.0286

S Synonyms of "help"


contribute to
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More