ROBB IN NORWEGIAN

How to say robb in Norwegian

Results: 172, Time: 0.0605

English-norwegian dictionary

Examples of using Robb in a sentence and their translations

King robb.
Kong robb.
Joffrey, renly, robb stark, they're all thieves.
Joffrey, renly, robb stark, de er alle tyver.
The usurper robb stark is dead.
Tronraneren robb stark er død.
If robb stark falls,
Hvis robb stark faller,
The usurper robb stark.
Tronraneren robb stark.
And the truth about robb, who i betrayed.
Og sannheten om robb, som jeg forrådte.
I was jealous of robb my whole life.
Jeg var sjalu på robb hele mitt liv.
You need to be smarter than robb.
Du må være smartere enn robb.
You must be robb.
Du må være robb.
And send word to jaime that i am moving against robb stark.
Og send bud til jaime at jeg beveger meg mot robb stark.
It's your brother robb.
Det er din bror robb.
Kill him, robb.
Drep ham, robb.
Father, i fought with robb stark.
Far, jeg kjempet med robb stark.
He fights for robb stark.
Han kjemper for robb stark.
Only long enough to tell robb what i have seen.
Bare lenge nok til å fortelle robb hva jeg har sett.
You went with robb.
Du dro med robb.
I can't fight for robb and my father both.
Jeg kan ikke kjempe for både robb og min far.
I betrayed robb.
Jeg forrådte robb.
Robb stark is dead.
Robb stark er død.
And perhaps that treason should be punished one day, after stannis and robb stark are defeated.
Og kanskje det forræderiet bør straffes en dag, etter at stannis og robb stark er beseiret.

Results: 172, Time: 0.0605

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More