SOMETHING IN NORWEGIAN

How to say something in Norwegian

S Synonyms

Results: 49984, Time: 0.1756

Examples of using Something in a sentence and their translations

E-business and something called e-systems.
E-business og noe som kalles e-systems.
You had something lex never had and that 's tess.
Du hadde noe lex aldri hadde, og det var tess.
Something 's wrong, man.
Noe er galt.
This is something i did not expect.
Dette er noe jeg ikke forventet.

Something stronger, perhaps?
Noe sterkere, kanskje?
Something for you to appraise.
Noe du skal taksere.
Something must be done.
Noe må gjøres.
Something 's gotta happen now.
Noe må skje nå!
Have you found something, daniel jackson?
Har du funnet noe, daniel jackson?
Just something i do not need anymore.
Noe jeg ikke trenger lenger.
You and nick have something you both love.
Du og nick har noe som begge elsker.
Wanna say something before you die, gaijin?
Wanna si noe før du dør, gaijin.
But you know something, frank?
Men du vet noe, frank?
This is something doris wrote.
Dette er noe doris skrev.
Eje, if you know something, maybe you should say it.
Eje, hvis du vet noe, burde du kanskje si det.
Something you should know.
Noe du bør vite.
You should know something.
Du burde vite noe.
You have always been an importer, but this is something new.
Du har alltid vært en importør, men dette er noe nytt.
A soldier or hunter or something.
En soldat eller jeger eller noe.
If i am late or something.
Hvis jeg er sen eller noe.
We all try to be something we are not.
Vi prøver alle å være noe vi ikke er.
Johnny unitas or something.
Johnny unitas eller noe.
Deacon or dixon or something.
Deacon eller dixon eller noe.
I think he was poisoned or had an allergic reaction or something.
Jeg tror han var forgiftet eller hadde en allergisk reaksjon eller noe.
I do not understand you. is this something you do?
Jeg forstår deg ikke. er dette noe du gjør?
I am not calling you a leper or something.
Jeg kaller deg ikke spedalsk eller noe.
Lost something?
MISTA NOE?
Let us see if it 's something from here.
LA OSS SE OM DET ER NOE HERFRA.
Then get over here and do something about it.
SÅ KOM HIT OG GJØR NOE MED DET.
Something in them concerns me, too.
Noe i dem angår meg også.

Results: 49984, Time: 0.1756

SYNONYMS

S Synonyms of "something"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More