Translation of "something" in Norwegian

S Synonyms

Results: 44013, Time: 0.0654

noe –Noe Noe

Examples of Something in a Sentence

You know something, Ben?
Vet du noe, Ben?
E-business and something called e-systems.
E-business og noe som kalles e-systems.
Something's wrong, man.
Noe er galt.
I'm something you have never had before.
Jeg er noe du aldri har hatt før.
Something stronger, perhaps?
Noe sterkere, kanskje?
Something for you to appraise.
Noe du skal taksere.
Something must be done.
Noe må gjøres.
Something's gotta happen now.
Noe må skje nå!
I need something stronger than tea.
Jeg trenger noe sterkere enn te.
Just something i don't need anymore.
Noe jeg ikke trenger lenger.
I have won something, perry.
Jeg har vunnet noe, perry.
Something you don't know.
Noe du ikke vet.
I heard something and.
Jeg hørte noe og.
I am something new.
Jeg er noe nytt.
You know something about troy Davis?
Vet du noe om troy Davis?
But coffee or something.
Men kaffe, eller noe.
Or didn't do something.
Eller ikke gjorde noe.
A soldier or hunter or something.
En soldat eller jeger eller noe.
An orthodox priest or something.
En ortodoks prest eller noe.
Billy... you know something.
Billy... du vet noe.
You're always losing something.
Du mister alltid noe.
Monroe, rosalee, and... and i have found something.
Monroe og rosalee og... og jeg har funnet noe.
Johnny unitas or something.
Johnny unitas eller noe.
He's from kansas or something.
Han er fra kansas eller noe.
Allergy or something.
En allergi eller noe.
I owed louis something.
Jeg skyldte louis noe.
Something in them concerns me, too.
Noe i dem angår meg også.
Yeah, no, something came up.
Ja, nei. noe har kommet opp.
But there is something they do not realize.
Men det er en ting de ikke skjønner.
It's something for the boys.
Det er sånt småguttene gjør.

Results: 44013, Time: 0.0654

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "something"


anything like
one thing
an item
something so
somethin
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Something" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More