A REFLECTION IN NEDERLANDS

Vertaling van A Reflection in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.1

een weerspiegeling (95) een reflectie (76) een afspiegeling (34) weerspiegelt (21) nagedacht (9) een spiegelbeeld (4) reflecteert (3) een spiegeling (3) nadenken (3) wordt nagedacht (2)

Voorbeelden van het gebruik van A Reflection in een zin en hun vertaling

I think i am a reflection, like the moon on water.
Ik denk dat ik een weerspiegeling ben, als de maan op het water.
These decisions are clearly a reflection of the Actor's policy.
Deze beslissingen zijn duidelijk een reflectie van het beleid van de actor.
A reflection of the sky shimmers on the sands... a mirage.
Een weerspiegeling van de hemel glinstert op het zand, een fata morgana.
A reflection, up on the hill.
Een reflectie, daar op de heuvel.

This is simply just a reflection of my appreciation.
Dit is enkel een weerspiegeling van mijn appreciatie.
You're a reflection of me, and i absolutely care about me.
Je bent een afspiegeling van mij en ik zorg absoluut voor mij.
The detention camp in guantánamo bay is a reflection of this tragic situation.
Het gevangenenkamp guantánamo bay vormt een afspiegeling van deze tragische situatie.
Our packs are a reflection of our leadership.
Onze roedels zijn een weerspiegeling van ons leiderschap.
They say a person's home is a reflection of their soul.
Ze zeggen dat iemands huis een reflectie van hun ziel is.
It is a reflection of the builder's state of mind.
Het weerspiegelt de geestestoestand van de bouwer.
The whole issue is a reflection on the inability of this house to act.
Deze hele kwestie weerspiegelt het onvermogen van het parlement om krachtdadig op te treden.
After all the internet is a reflection of what is happening in our society.
Internet is immers een afspiegeling van wat in onze maatschappij voorkomt.
A reflection of the evil... that created him.
Een weerspiegeling van het kwaad dat hem schiep.
To fall in love with a reflection?
Verliefd worden op een spiegelbeeld?
A reflection on a fountain.
Een reflectie in een fontein.
It looks like a reflection in the lens to me.
Het lijkt me een reflectie op de lens.
A well's water is always a reflection of the history of its source.
Een waterbron reflecteert altijd de geschiedenis van de bron.
No, it's a reflection of you.
Nee, dit is een spiegelbeeld van je.
It's not a reflection on the efficacy of the vaccine?
Het weerspiegelt de doeltreffendheid van het medicijn niet?
Maybe this is a reflection of our reality.
Misschien is dit een afspiegeling van onze realiteit.
Is the holocaust an aberration or a reflection of who we really are?
Is de holocaust een misstap of een weerspiegeling van wie we echt zijn?
You see, rap is a reflection of reality, edison.
Rap weerspiegelt de realiteit, edison.
You're a reflection on her.
Jij reflecteert op haar.
The martial arts are a reflection of your feelings.
De krijgskunst is een reflectie van je gevoel.
I am, after all, merely a reflection of you.
Ik ben alleen maar een spiegelbeeld van jou.
There's a reflection in the blood pool of the mntenance hanger.
Er is een spiegeling in de bloedplas van de onderhoudshangar.
There's a reflection in that glass table.
Er is een weerspiegeling in die glazen tafel.
Perhaps it is a reflection of you, no?
Misschien is het een afspiegeling van je?
All that we have just seen is a reflection of human behavior.
Alles wat we net gezien hebben, is een afspiegeling van menselijk gedrag.
No, i want a perfume to be a reflection of my personality.
Nee, ik wil een parfum die mijn persoonlijkheid reflecteert.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.1

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer