DEFORMITIES IN NEDERLANDS

Vertaling van Deformities in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0503

misvormingen (23) mismaaktheden (3)

Voorbeelden van het gebruik van Deformities in een zin en hun vertaling

No deformities or unusual features.
Geen misvormingen of vreemde aspecten.
I know Susan's deformities are shocking at first glance.
Ik weet dat susan's misvormingen schokkend zijn op het eerste gezicht.
Any deformities?
Geen mismaaktheden?
The guy looks like he had all kinds of muscular and skin deformities.
Die vent had allerlei misvormingen aan zijn spieren en huid.

Your scars are just... deformities.
Jouw littekens zijn gewoon mismaaktheden.
No deformities noted to chest or abdomen.
Geen misvormingen opgemerkt aan de borst of de buik.
And then others wear masks to disguise, perhaps, certain deformities.
Anderen dragen maskers om bepaalde misvormingen te verhullen.
No step-offs or deformities.
Geen breuken of misvormingen.
Wouldn't be the first couple to share moral deformities.
Het zou niet het eerste stel zijn die morele misvormingen delen.
They likely witnessed all kinds of illnesses, deformities.
Ze hebben waarschijnlijk allerlei ziektes gezien, misvormingen.
I don't know, deformities.
Ik weet het niet, misvormingen.
In fact, you should be proud of your deformities.
Ik meen het. eigenlijk, moet je trots zijn op jou misvormingen.
Bone involvement results in skeletal abnormalities and deformities as well as bone pain crises.
Aantasting van het bot leidt tot skeletafwijkingen en misvormingen evenals crises van botpijn.
No deformities.
Geen misvorming.
Obvious deformities to the right tib/fib. get x-rays.
Duidelijke afwijking rechtse' tib/fib.
Quentin's deformities could be cloaked, Violet's could not.
Quentins misvormdheid kon verborgen worden die van violet niet.
Dr temec tells me your deformities are not the work of a surgeon.
Dr temec zegt dat uw afwijkingen niet chirurgisch zijn toegebracht.
The deformities became worse with each generation.
Elke nieuwe generatie bleek weer gruwelijker misvormd.
Xolotl was also the god of fire and lighting, sickness and deformities.
Xolotl was ook de god van vuur en van pech.
Brain damage, physical deformities.
Hersenschade, lichamelijke afwijkingen.
No obvious spinal deformities.
Geen duidelijke ruggegraat afwijkingen.
Well, they look to be discrete bony deformities.
Het zijn beenachtige vergroeïngen.
No osteological deformities.
Geen beenachtige vergroeïngen.
No deformities.
Geen afwijkingen.
arthritis which would become progressively worse and crippling over time with deformities in both her hands and feet.
van reumatoïde artritis die progressief verergerde tot over tijd verlamming en misvormingen in handen en voeten tot gevolg.
Citizens with mild deformities or low test scores on their- report cards were arrested and forcibly sterilized.
Burgers met lichte mismaaktheden of slechte beoordelingen werden gearresteerd.. en onder dwang gesteriliseerd.
Exposure to tobacco smoke during pregnancy can result in a higher risk of deformities, miscarriages, still and premature births.
Blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op misvormingen, miskramen en vroeggeboortes.
It can lead to bone and joint pain and deformities of the arms and legs.
Het kan leiden tot pijn in botten en gewrichten en tot misvormingen van de armen en de benen.
Small wonder, then, that we end up with the situation that mr bowis has described, with chronic illnesses, brain damage, and children born with deformities.
Nogal logisch dat er toestanden ontstaan zoals john bowis ze al heeft beschreven: chronische ziekten, hersenbeschadigingen en misvormd geboren kinderen.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0503

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer