LOOKING FORWARD IN NEDERLANDS

Vertaling van Looking Forward in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0813

kijk uit (18) uitgekeken (41) uitkijken (20) verheugen (7) benieuwd (15) uitkeek (10) vooruitkijken (4) ziet uit (3) vooruitblikkend (7) naar uit (5) looking forward (3)

Voorbeelden van het gebruik van Looking Forward in een zin en hun vertaling

I'm... I'm looking forward to the wedding.
Ik kijk uit naar het huwelijk.
I have been looking forward to this.
Ik heb uitgekeken naar dit.
Looking forward to the dance.
Kijk uit naar het bal.
Yes, kevin has been looking forward to being spoiled by his nana.
Ja, kevin heeft er naar uitgekeken om verwend te worden door zijn oma.

You must be looking forward to your wedding.
Je zult wel uitkijken naar je bruiloft.
Not bad, looking forward to a little RR.
Niet slecht, kijk uit naar de kleine RR.
Looking forward to a speedy jaunt?
Uitkijken naar een snel uitstapje?
We have been looking forward to this game for a long time.
We hebben lang uitgekeken naar deze wedstrijd.
Looking forward to gin tonic in the bar when you get me back.
Kijk uit naar gin-tonic in de bar als ik terug ben. die afspraak staat.
The kids are looking forward to seeing the safety show.
De kinderen zijn verheugen te zien van de veiligheid show.
God, I'm looking forward to this class.
Ik kijk uit naar deze les.
We are looking forward to that.
Daar verheugen we ons zo op.
I'm looking forward to your speech.
Ik ben benieuwd naar je toespraak.
You must be looking forward to moving day.
U zal wel uitkijken naar de verhuizing.
I have been looking forward to this day.
Ik heb uitgekeken naar deze dag.
You must be looking forward to getting off this disgusting excuse of a planet.
Je moet er wel naar uitkijken om weg te kunnen van deze walgelijke planeet.
Are you looking forward to Christmas?
Verheugen jullie je op kerstmis?
Oh, I'm just a man looking forward to a low-cholesterol, low-gi meal.
Oh, ik kijk uit naar een laagcholesterol maaltijd.
I have been looking forward to meeting you, madam secretary.
Ik heb uitgekeken naar ontmoeten, mevrouw de minister.
I am looking forward to your response.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
There goes all the small talk i was looking forward to.
Daar gaat alle onzin praat waar ik zo naar uitkeek.
Looking forward to Saturday" with the smiley face.
Lk kijk uit naar zaterdag," met 'n smiley.
What did i tell you about always looking forward?
Achter je. wat heb ik je vertellen over altijd verheugen?
That was a technicality i was looking forward to.
Dat was een technisch detail waar ik naar uitkeek.
I have been looking forward to your.
Ik heb uitgekeken naar je.
We keep looking forward!
We blijven vooruitkijken.
Your wife must be looking forward to it.
Je vrouw moet er wel naar uitkijken.
I'm looking forward to Jess' take on me.
Ik ben benieuwd naar zijn kijk op mij.
Everybody's really been looking forward to the new video from lumpy and the lumpettes.
Iedereen is erg benieuwd naar de nieuwe video van lumpy en de lumpettes.
I have been looking forward to this moment.
Ik heb uitgekeken naar deze moment.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0813

Zie ook


forward-looking policies
een toekomstgericht beleid met toekomstgericht beleid vooruitziende beleidsactiviteiten
forward-looking activities
toekomstgerichte activiteiten
forward-looking solutions
toekomstgerichte oplossingen de toekomst gerichte oplossing voor op de toekomst gerichte oplossingen
keep looking forward
blijven vooruitkijken blijf naar voren kijken vooruit blijven kijken blijf vooruit kijken
forward-looking decisions
op de toekomst gerichte besluiten de toekomst gerichte beslissingen toekomstgerichte beslissingen
for forward-looking
voor een de toekomst gerichte om vooruitziend voor een toekomstgericht voor toekomstgerichte
forward-looking european
toekomstgericht europees de toekomst europa de toekomst toegeruste europese op de toekomst gerichte europese
forward-looking assessment
toekomstgerichte beoordeling
on forward looking
inzake toekomstgerichte aan toekomstgerichte
this forward-looking
deze toekomstgerichte dit toekomstgericht
forward-looking proposal
een toekomstgericht voorstel
forward-looking report
het vooruitstrevende verslag toekomstgerichte verslag
forward-looking programme
een toekomstgericht programma op de toekomst gericht programma

Woord voor woord vertaling


looking
- kijken zoeken zien op zoek er
forward
- vooruit voorwaarts naar voren ernaar uit zendt

"Looking forward" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer