NEAREST IN NEDERLANDS

Vertaling van Nearest in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0608

dichtstbijzijnde (74) dichtst bij (37) naaste (30) het dichtstbijgelegen (14) in de buurt (10) dichtsbijzijnde (6) vlak (3) de dichtstbijgelegen (3) dichtstbij (3) komen (2)

Voorbeelden van het gebruik van Nearest in een zin en hun vertaling

Nearest location.
Dichtstbijzijnde locatie.
Nearest russian ship is three days away.
Dichtstbijzijnde russisch schip is drie dagen weg.
The man nearest my arrow take the prize.
De man dichtst bij mijn pijl neemt de prijs.
I told her that her nearest and dearest were in danger.
Ik vertelde haar dat haar naaste en liefste in gevaar was.

I was taken to the nearest hospital and sent to quarantine.
Ze brachten mij naar het dichtst bij zijnde hospitaal en plaatsten mij in quarantaine.
Nearest unit is on fulton and pearl, heading south.
Dichtstbijzijnde eenheid is in fulton en pearl rijdend naar het zuiden.
Those camps nearest the city.
Maar de kampen het dichtst bij de stad.
Nearest neighbours.
Naaste buurlanden.
Nearest world is caprica.
Dichtstbijzijnde wereld is caprica.
To lock on to the nearest alien power source and open the rift.
Aankoppelen op 'n alien-krachtbron in de buurt en de slenk openen.
Porcelain. the nearest you ever come to porcelain is the lavatory seat.
Het enige porselein waar jij in de buurt komt is de toiletpot.
Well, her collection was nearest the door.
Wel, haar collectie was het dichtst bij de deur.
Contact your nearest casualty department or tell your doctor or pharmacist immediately.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde afdeling eerste hulp of raadpleeg direct uw arts of apotheker.
Nearest world is caprica.
Dichtsbijzijnde wereld is caprica.
Our nearest neighbor is some two and a half million light-years away.
Onze naaste buur is twee en een half miljoen lichtjaar van ons vandaan.
Nearest neighbor.
Dichtstbijzijnde buur.
She can read the minds of those nearest to her. really.
Ze kan de gedachten lezen van diegenen bij haar in de buurt.
We were nearest, sir.
Wij waren het dichtst bij.
And he said his nearest living relative is his nephew in arizona.
En hij zei dat zijn naaste levende verwant zijn neef is in arizona.
The nearest neonatal intensive care unit's in L. a.
En de dichtsbijzijnde neonatale intensive care eenheid is inL.A.
They were the nearest.
Zij waren de dichtsbijzijnde.
I was the nearest.
Ik was het dichtst bij.
Nearest neighbour bad quality.
Naaste buur slechte kwaliteit.
Nearest healer is in pariah.
Dichtstbijzijnde healer is in pariah.
I was bursting for the loo and it was the nearest bar.
Ik moest naar de wc en het was de enige bar in de buurt.
Even though venus is our nearest neighbour, the best-explored extraterrestrial planet is mars.
Ook al is venus onze naaste buur het best verkend buitenaardse planeet is mars.
I have no idea where the nearest food pantry is.
Ik heb geen idee waar een voedselbank in de buurt is.
Nearest count.
Dichtstbijzijnde aantal.
And warn your nearest relations.
En waarschuw jouw naaste familieleden.
Dispatch sends Lowe's car to respond, because it's nearest.
De centrale stuurt lowe erheen, omdat hij in de buurt is.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0608

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer