PORTABILITY IN NEDERLANDS

Vertaling van Portability in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0453

portabiliteit (88) de overdraagbaarheid (87) de meeneembaarheid (33) draagbaarheid (5)

Voorbeelden van het gebruik van Portability in een zin en hun vertaling

Mobile number portability.
Portabiliteit van mobiele nummers.
For us, too, the portability of pension rights is a crucial issue.
Voor ons is ook de overdraagbaarheid van pensioenrechten een cruciaal punt.
Portability of bank account numbers annex 05.
Portabiliteit van bankrekeningnummers bijlage 5.
Different conditions also apply to the portability of, and access to, grants.
Verder gelden verschillende voorwaarden voor de meeneembaarheid van en de toegang tot beurzen.

Portability of online content services.
Portabiliteit van online-inhoudsdiensten.
Facilitate the portability of scholarships and national aids;
De overdraagbaarheid van nationale beurzen en toelagen vergemakkelijken;
On improving the portability of supplementary pension rights.
Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten.
Increasing portability of products.
Verhogen van de overdraagbaarheid van producten.
Impact assessment on cross-border portability of online content services in the internal market.
Effectbeoordeling betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.
The transfer and portability of the rights of use;
De overdracht en draagbaarheid van de gebruiksrechten;
Cross-border portability of online content services in the internal market.
Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.
Present a proposal on the portability of supplementary pensions by december 2001.
Uiterlijk in december 2001 een voorstel over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen indienen.
Portability of social security entitlements would be improved.
De meeneembaarheid van socialezekerheidsrechten zou verbeterd moeten worden.
Your practice is all about portability and efficiency, is it not?
Jullie praktijk gaat over draagbaarheid en efficiëntie, toch?
The portability could be useful only in the latter case.
Portabiliteit kan alleen in het tweede geval nuttig zijn.
You don't need portability!
Jij hebt geen draagbaarheid nodig!
The need for EU action on the portability of supplementary pension rights.
De noodzaak tot eu-maatregelen inzake de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten.
The question of portability is not only a technical issue but also a commercial one.
Portabiliteit is niet alleen een technische, maar ook een commerciële kwestie.
Another major element to facilitate free movement concerns the portability of pension rights.
Een ander belangrijk element ter vergemakkelijking van het vrije verkeer betreft de overdraagbaarheid van pensioenrechten.
Much is to be gained by eBooks: ease, convenience, portability.
Er is veel te zeggen voor ebooks: gemak, comfort, draagbaarheid.
Ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market.
Totstandbrenging van grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.
Open recruitment and portability of grants.
Open recrutering en portabiliteit van subsidies.
The proposal for a regulation on cross-border portability of online content services;
Het voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten;
Under these options, the transition to the cross-border portability would take longer.
Bij deze opties zou de overgang naar grensoverschrijdende portabiliteit langer duren.
One working group focused specifically on the issue of cross-border portability.
Eén werkgroep heeft zich specifiek beziggehouden met de kwestie van grensoverschrijdende portabiliteit.
Open recruitment and portability of grants.
Open rekrutering en portabiliteit van subsidies.
This coding system does not allow portability.
Met dit codesysteem is portabiliteit niet mogelijk.
On improving the portability of supplementary pension rights.
Betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten.
Number portability and pre-selection of carrier TRA-MAR.
Overdraagbaarheid van telefoonnummers en preselectie van de exploitantTRA-MAART.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0453

ZIE OOK

Zie ook


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "portability"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer