HADE SUOMEKSI

Käännös hade vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 67217, Aika: 0.4837

oli (32738) olisi (9096) ollut (5440) on (4433) olisi ollut (209)

Esimerkkejä Hade käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

År 2010 hade quistinic 1 403 invånare.
Vuoden 2011 väestönlaskennassa regensburgissa oli 135_403 asukasta.
Man hade önskat att sänkorna inte skulle vara så betydelsefulla.
Olisi ollut toivottavaa, että nielut eivät olisi olleet niin merkityksellisiä.
Vi hade en jättetrevlig helg i gdansk, som varmt rekommenderas.
Meillä oli oikein mukava viikonloppu gdanskissa, joka on erittäin suositeltavaa.
Dessa mål hade inte kunnat påverka den europeiska bilindustrin negativt.
Näillä tavoitteilla ei olisi ollut haitallisia vaikutuksia euroopan autoteollisuuteen.

År 2010 hade primelin 742 invånare.
Vuonna 2010 siellä oli 741 asukasta.
Han hade en romersk-katolsk uppfostran.
Hän sai roomalaiskatolisen kasvatuksen.
Filmen hade sverigepremiär den 27 juni 2007.
Elokuva sai maailman ensi-iltansa 27. kesäkuuta 2007.
Representanter för utskotten hade ett första möte den här veckan.
Kansalaisvaltuuskunta piti ensimmäisen kokouksen tällä viikolla.
Om ni inte hade så bråttom skulle vi ha väntat på högvattnet.
Jollei teillä olisi ollut niin kiire, olisimme odottaneet nousuvettä.
Konsulterna hade tre huvuduppgifter.
Konsulteilla oli kolme päätehtävää.
Det hade han tyckt om.
Se olisi ollut hänen mieleensä.
Hon hade behövts här.
Häntä olisi tarvittu täällä.
År 2010 hade alénya 3 020 invånare.
Vuoden 2010 lopussa taajamassa oli 3_080 asukasta.
Filmen hade premiär 21 december 2007.
Elokuva sai ensi-iltansa 21. joulukuuta 2007.
Patienterna hade uppvisat oprovocerade partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk- kloniska anfall.
Potilailla piti esiintyä provosoimattomia paikallisalkuisia kohtauksia tai pelkästään yleistyneitä toonis- kloonisia kohtauksia.
De taiwanesiska myndigheterna hade inte tillgång till meteorologisk information som visade hur allvarlig tyfonen var.
Taiwanin viranomaisilla ei ollut pääsyä säätieteelliseen tietoon, joka olisi paljastanut taifuunin vakavuuden.
De hade för många munnar att mätta.
Heidän piti ruokkia liian monta suuta.
Om detta hade inträffat tidigare hade kanske själva undersökningskommittén aldrig behövt tillsättas.
Jos näin olisi tapahtunut aikaisemmin, tutkintavaliokuntaa itseään ei ehkä koskaan olisi tarvinnut asettaa.
Terrance hade blivit stolt.
Terrance olisi ollut ylpeä hänestä.
Han greps efter att han hade anklagat det ryska inrikesministeriet för omfattande skattesmitning.
Hänet pidätettiin sen jälkeen kun hän oli syyttänyt venäjän sisäministeriötä laajasta veronkierrosta.
HU oppositionen hade möjlighet att delta i parlamentets arbete.
HU arvoisa puhemies, oppositio sai tilaisuuden osallistua parlamentin työhön.
Han hade den i bilen, för skydd.
Hän piti sitä suojakseen autossaan.
Jag hade aldrig hört något liknande.
En ollut kuullut koskaan mitään vastaavaa.
Svaret hade varje gång varit nej.
Vastaus on ollut aina kieltävä.
Det hade inte hjälpt.
Siitä ei olisi ollut apua.
Annars hade huset inte köpts.
En olisi voinut ostaa taloa.
Jorma elos double evil hade finländsk premiär våren 2012.
Jorma elon double evil sai suomen ensi-iltansa keväällä 2012.
Venedig hade 1951, 171 000 invånare.
Vuonna 1951 venetsian asukasluku oli 171_000.
Paret hade två söner och två döttrar.
Pariskunta sai kaksi poikaa ja kaksi tytärtä.
Bryce hade sina saker på den tredje våningen.
Bryce piti tavaroitaan kolmannessa kerroksessa.

Tulokset: 67217, Aika: 0.4837

"Hade" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää