EXPORT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av export i Norsk bokmål

Resultater: 48, Tid: 0.0467

Eksempler på bruk av Export i en setning og oversettelsene deres

You may not export keys with this cipher.
Du kan ikke eksportere nøkler med dette cipheret.
You may not export keys with this cipher.
Du kan ikke eksportere nøkler med dette cipheret.
We export twice the amount you do.
Vi eksporterer dobbelt så mye som deg.
So they would rather export the grapes than sit down and negotiate with you?
De vil altså heller eksportere druene enn å forhandle med dere?

What does he import/export?
Hva importerer og eksporterer han?
Bosse was famous for finding all sorts of ways to export the drugs.
Bosse var berømt for å finne mange rare måter å eksportere narkotikaen på.
No. they farm, process, produce, export.
De dyrker, raffinerer, produserer, eksporterer.
Sure, the best pieces... they never export, you see.
De beste skytevåpnene deres blir aldri eksportert.
Coffee, bananas, these are our main export along with mota.
Vår viktigste eksport er kaffe og bananer, ved siden av mota.
Prosperity is based on the only export:.
Velstanden bygger på det eneste eksportproduktet.:.
All i did was put a pint of export in front of begbie.
Jeg satte bare en pint eksport foran begbie.
Export bookmarks.
Eksporter bokmerker.
Export bookmarks to a file.
Eksporter bokmerker til en fil.
Export file.
Eksporter fil.
Export preview.
Eksporter forhåndsvisning.
Export bookmarks to a file.
Eksporter bokmerker til en fil.
And he handles a lot of import and export out of new york harbor.
Han er reder og har en omfattende import- og eksportvirksomhet.
He's into import/export of high-end vehicles.
Han holder på med import og eksport av luksusbiler.
These fascinating beings have come to negotiate the future export of goods.
Dlsse fasclnerende vesener vil forhandle om eksport av våre varer.
Import, export.
Import, eksport.
OK, tell him in order to export medicines from this country, he needs to have the proper form, a medicinal purchase license.
Si til ham at for å eksportere medisiner fra usa, må han ha riktige papirer.
It's because i use my diplomatic contacts to export cultural treasures... from countries which tell them to take a hike.
Det er fordi jeg bruker mine diplomatiske kontakter til å eksportere kunstskatter fra land som ber dem dra til helvete.
When we talk about"poison," exporting poison, what do we export to Canada?
Siden vi snakker om"gift", eksportering av gift, hva eksporterer vi til Canada?
Compliant banks, correspondent accounts, these are the same tactics used to counter UN sanctions, fund hezbollah, export your revolution to the rest of the world.
Shariakompatibel bank, korrespondentkontoer... det er samme taktikk som du bruke for å motstå fns sanksjoner, finansiere hizbollah, eksportere revolusjonen til resten av verden.
They say unemployment's falling, and we're still the world's export champions.
Vi skal få flere i arbeid, og eksportere mest i verden.
Import heroin into my bloodstream, i would export vomit and urine into whatever alley would have me as a guest.
Importerte heroin inn i blodåren, eksporterte oppkast og urin til det smuget som tok meg inn som gjest.
Because he thinks stalin no longer wants to export the revolution, and the french communists obey his every word.
Han tror at stalin har gitt opp verdensrevolusjonen, og de franske kommunistene adlyder jo hans minste vink.
Paradigm-shifting discovery or another swiss export as full of holes as their cheese?".
Fremtids-skiftende oppdagelse eller en annen sveitsisk eksport med like mye hull som osten deres?".
Thus i conclude that it is a domestic typewriter, produced for export, most likely a"Kolibri" travel model, made by the VEB groma.
Så det er en skrivemaskin herfra produsert for eksport, antakelig en kolibri reiseskrivemaskin laget av VEB groma.
We are up and running, bursting with grain and fruit, bustling with industry, all ready for export.
Vi er sprengfylte med korn og frukt og industrien er klar for eksport.

Resultater: 48, Tid: 0.0467

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer