NOT BE USED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av not be used i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1590, Tid: 0.0791

Eksempler på bruk av Not Be Used i en setning og oversettelsene deres

Nateglinide should not be used in monotherapy.
Nateglinid bør ikke brukes som monoterapi.
Hence, hydroxyurea should not be used in the treatment of HIV infection.
Hydroksykarbamid må derfor ikke benyttes i behandlingen av hiv-infeksjon.
Retacrit must not be used if.
Retacrit må ikke brukes hvis.
Hence, hydroxyurea should not be used in the treatment of HIV infection.
Hydroksykarbamid må derfor ikke benyttes i behandlingen av hiv-infeksjon.

Ribavirin biopartners must not be used alone.
Ribavirin biopartners må ikke brukes alene.
This medicine should not be used during pregnancy unless clearly necessary.
Bruk ikke dette legemidlet under graviditet med mindre det er helt nødvendig.
You promised me that those guns would not be used for war.
Dere lovte å ikke bruke våpnene til krig.
This medicine should not be used during pregnancy unless clearly necessary.
Bruk ikke dette legemidlet under graviditet med mindre det er helt nødvendig.
Ribavirin biopartners must not be used without interferon alfa-2b, i.
Ribavirin biopartners må ikke brukes uten interferon alfa-2b, dvs.

Ribavirin monotherapy must not be used.
Ribavirin må ikke benyttes som monoterapi.
Ribavirin mylan must not be used alone.
Ribavirin mylan må ikke brukes alene.
GANFORT single-dose should not be used in children and teenagers under 18.
Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT endose.
Ribavirin monotherapy must not be used.
Ribavirin må ikke benyttes som monoterapi.
Ribavirin mylan must not be used without interferon alfa-2b, i.
Ribavirin mylan må ikke brukes uten interferon alfa-2b, dvs.
GANFORT should not be used in children and teenagers under 18.
Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT.
Ribavirin monotherapy must not be used.
Ribavirin monoterapi må ikke benyttes.
Silapo must not be used if.
Silapo må ikke brukes hvis.
Ribavirin monotherapy must not be used.
Ribavirin monoterapi må ikke benyttes.
GANFORT single-dose should not be used in children and teenagers under 18.
Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT endose.
Insuman infusat must not be used in peristaltic pumps with silicone tubing.
Insuman infusat må ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger.
Nateglinide should not be used in monotherapy.
Nateglinid bør ikke brukes som monoterapi.
Retacrit must not be used if.
Retacrit må ikke brukes hvis.
Ribavirin biopartners must not be used alone.
Ribavirin biopartners må ikke brukes alene.
Ribavirin biopartners must not be used without interferon alfa-2b, i.
Ribavirin biopartners må ikke brukes uten interferon alfa-2b, dvs.
Ribavirin mylan must not be used alone.
Ribavirin mylan må ikke brukes alene.
Ribavirin mylan must not be used without interferon alfa-2b, i.
Ribavirin mylan må ikke brukes uten interferon alfa-2b, dvs.
Ribavirin teva must not be used alone.
Ribavirin teva må ikke brukes alene.
Yondelis must not be used in patients with elevated bilirubin.
Yondelis må ikke brukes hos pasienter med forhøyet bilirubin.
Silapo must not be used if.
Silapo må ikke brukes hvis.
Yondelis must not be used in patients with elevated bilirubin.
Yondelis må ikke brukes hos pasienter med forhøyet bilirubin.

Resultater: 1590, Tid: 0.0791

SE OGSÅ

"Not be used" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer