DO NOT USE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "do not use" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1963, Tid: 0.1723

bruk ikke skal ikke brukes ikke brukes må ikke brukes ikke bruke ikke bruker bruker ikke

Eksempler på Do Not Use i en setning

Do not use elonva.
Bruk ikke elonva.
Do not use gonal-f.
Bruk ikke gonal-f.
Do not use after the expiry date stated on the labels and carton.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketter og eske.
Do not use comtan during pregnancy or if you are breast-feeding.
Comtan skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
Do not use after the expiry date stated on the tablet container.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på tablettbeholderen.
Do not use toujeo.
Bruk ikke toujeo.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikoider eller andre nsaids.
Do not use after the expiry date stated on the label after EXP.
Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.
Do not use comtess during pregnancy or if you are breast-feeding.
Comtess skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
What you need to know before you begin a treatment with inomax do not use inomax.
Hva du må vite før du bruker inomax bruk ikke inomax.
Do not use after the expiry date stated on the label.
Må ikke brukes etter utløpsdato som er angitt på etiketten.
Do not use a double dose to make up for a forgotten dose.
Du må ikke bruke en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre nsaids.
What you need to know before you use retacrit do not use retacrit.
Hva du vite før du bruker retacrit bruk ikke retacrit.
Do not use entacapone teva during pregnancy or if you are breast-feeding.
Entacapone teva skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
Do not use in animals previously treated with oxyglobin.
Skal ikke brukes på dyr som tidligere er behandlet med oxyglobin.
Those who do not use it.
De som ikke bruker snus.
Do not use insuman infusat in peristaltic pumps with silicone tubing.
Insuman infusat skal ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger.
Do not use after the expiry date which is stated on the carton.
Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.
Do not use any neulasta that is left in the syringe.
Du må ikke bruke noe neulasta som er igjen i sprøyten.
I do not use women here.
Jeg bruker ikke kvinner her.
If either liquid is cloudy or has particles, do not use.
Hvis en væske er uklar eller inneholder partikler, skal den ikke brukes.
Do not use in dogs with generalised demodecosis.
Skal ikke brukes på hunder med generalisert demodekose.
Do not use after the expiry date which is stated on the label after exp.
Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.
I told you, i do not use guns.
Jeg har jo sagt at jeg ikke bruker våpen.
Do not use forxiga if you are breast-feeding.
Du bør ikke bruke forxiga dersom du ammer.
Do not use after the expiry date which is stated on the label.
Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.
I do not use the word lightly.
Jeg bruker ikke ordet i utide.
Do not use intravascularly.
Skal ikke brukes intravaskulært.
What happens if we do not use a respirator?
Hva skjer om vi ikke bruker respirator?

Resultater: 1963, Tid: 0.1723

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "do not use"


am not using
is not to be used
do not spend
do not wear
am not spending
not be using
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer