DO NOT USE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av do not use i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3125, Tid: 0.0636

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Do Not Use i en setning og oversettelsene deres

What you need to know before you receive torisel do not use torisel.
Hva du må vite før du får torisel bruk ikke torisel.
What you need to know before you take defitelio do not use defitelio.
Hva du må vite før du tar defitelio bruk ikke defitelio.
Do not use after the expiry date stated on the labels and carton.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketter og eske.
Do not use in animals previously treated with oxyglobin.
Skal ikke brukes på dyr som tidligere er behandlet med oxyglobin.
What you need to know before you use cetrotide do not use cetrotide.
Hva du må vite før du bruker cetrotide bruk ikke cetrotide.
Do not use comtan during pregnancy or if you are breast-feeding.
Comtan skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
Do not use if packaging is opened or damaged.
Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet.
Do not use in dogs with generalised demodecosis.
Skal ikke brukes på hunder med generalisert demodekose.
Do not use comtess during pregnancy or if you are breast-feeding.
Comtess skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
What you need to know before you use evoltra do not use Evoltra:.
Hva du må vite før du bruker evoltra bruk ikke evoltra.
Do not use if the blister foil is not intact or packaging is damaged.
Må ikke brukes hvis blisterfolien ikke er intakt eller pakken er skadet.
Do not use intravascularly.
Skal ikke brukes intravaskulært.
Do not use insuman infusat in peristaltic pumps with silicone tubing.
Insuman infusat skal ikke brukes i peristaltiske pumper med silikonslanger.
Do not use directly on skin lesions.
Brukes ikke direkte på skadet hud.
What you need to know before you use insuman infusat do not use insuman infusat.
Hva du må vite før du bruker insuman infusat bruk ikke insuman infusat.
Do not use if cloudy.
Brukes ikke dersom væsken er grumset/blakket.
Do not use in the eyes or on mucous membranes.
Må ikke brukes i øynene eller på slimhinner.
Do not use simultaneously with other macrolides or lincosamidessee section 4.
Skal ikke brukes samtidig med andre makrolider eller linkosamiderse punkt 4.
Do not use if the solution is cloudy or has particulate matter.
Oppløsningen skal ikke bruke hvis den er uklar eller inneholder partikler.
If either liquid is cloudy or has particles, do not use.
Hvis en væske er uklar eller inneholder partikler, skal den ikke brukes.
What you need to know before you use IZBA do not use IZBA.
Hva du må vite før du bruker IZBA bruk ikke IZBA.
If you do not use your medicine straight away after you have prepared it:.
Dersom du ikke bruker legemidlet umiddelbart etter klargjøring:.
Do not use.
Brukes ikke dersom du.
Do not use if the solution is cloudy or has particulate matter.
Oppløsningen skal ikke bruke hvis den er uklar eller inneholder partikler.
Do not use after the expiry date stated on the labels and carton.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketter og eske.
If the insulin looks cloudy, do not use novorapid pumpcart.
Hvis insulinet ser uklart ut, skal novorapid pumpcart ikke brukes.
Do not use without dilution.
Må ikke brukes uten fortynning.
What you need to know before you use mirvaso do not use Mirvaso:.
Hva du må vite før du bruker mirvaso bruk ikke Mirvaso:.
What you need to know before you use novomix 30 do not use novomix 30.
Hva du må vite før du bruker novomix 30 bruk ikke novomix 30.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre nsaids.

Resultater: 3125, Tid: 0.0636

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer