RAIDED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av raided i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 59, Tid: 0.0982

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Raided i en setning og oversettelsene deres

The feds raided the auction and paraded it back to the syrians.
FBI raidet auksjonen og leverte den til syrerne.
And then the coffeehouse got raided, so i moved the scene uptown.
Kafeen ble raidet, så vi flyttet hit.
We raided an armory earlier today, about 18 klicks north.
Vi angrep et våpendepot i dag, 18 km nordover.
You raided the temple granaries?
Plyndret du tempellagrene?
They raided loops.
De angrep looper.
On the way, a band of indians raided their wagons.
På veien raidet en indianerflokk vognene deres.
They raided a warehouse within city limits and found weapons-grade nuclear material.
De ransaket et lager og fant kjernefysisk materiale til våpenbruk.
The turks raided my village every day.
Tyrkerne angrep byen min hver dag.
If we raided together, we would not need to fight amongst ourselves.
Hvis vi plyndret sammen, vil vi ikke trenger å kjempe mellom oss.
His team raided one of the red hand safe houses.
Teamet hans raidet et av red hands sikkerhus.
So, i raided the pantry.
Jeg raidet boden.
His team raided one of the red Hand's safe houses.
Teamet hans stormet et av red hands sikre hus.
Do you know they raided the national Archives?
Visste dere at de angrep nasjonalarkivene?
Have you guys- raided a skyscraper before?
Har dere plyndret en skyskraper før?
The police have raided my home in search of igor straussman.
Politiet har ransaket hjemmet mitt på jakt etter igor straussman.
And the FBI raided their homes.
Og FBI ransaket hjemmene deres.
Three years ago, avery and i raided a meth house in east l.
For tre år siden raidet avery og jeg en amfetamin-bule i øst-la.
You know the vernon park cemetery was raided by a bunch of kids last night?
Vernon park-kirkegården ble plyndret av noen unge i går kveld.
Habib was making a delivery to caspar when.. some rival dealers raided the club.
Habib leverte til casper da rivaliserende langere angrep klubben.
Remember i told you they raided loops?
Husker du jeg sa at de angrep looper?
We raided Pearse's school and we found this in one of the classrooms.
Vi ransaket pearses skole og fant dette i et av klasserommene.
Long ago, in the old wars, gunmar raided the krubera caverns.
For lenge siden, i de gamle krigene, plyndret gunmar krubera-grottene.
Yesterday, federales raided his hacienda.
I går raidet agenter hans hacienda.
The FBI raided the east house.
FBI raidet"The East" lokalene.
Sheriff why should I? i asked myself that when colorado raided the bank.
Akkurat som da du og colorado plyndret banken?
Police actually found it when they raided one of the guy's homes.
Nei, politiet fant den faktisk da de ransaket et av hjemmene deres.
The site i wanted to study had been raided.
Funnstedet jeg ville studere, hadde blitt plyndret.
The cops raided some kids at félix pyat yesterday.
Politiet raidet noen unger ved félix pyat i går.
We raided your gun range.
Vi raidet skytebanen deres.
At home, he raided houses because people read the wrong books.
Han raidet hus fordi folk leste feil bøker.

Resultater: 59, Tid: 0.0982

"Raided" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer