Oversettelse av "start" i Norsk

Resultater: 5068, Tid: 0.1764

begynne starte innledes stifte begynner starter begynn startet begynte startes innlede stifter innled

Eksempler på Start i en setning

They can't start without him.
De kan ikke begynne uten ham.
Well, you can start with dinner.
Du kan starte med middag.
I wanna start a life with you.
Jeg vil begynne et liv med deg.
Let's start with experiments.
La oss starte med eksperimenter.
I hope not, cos relationships that start under intense circumstances never last.
Forhold som innledes under intense omstendigheter, har ikke en sjanse.
Why not start now?
Hvorfor ikke begynne nå?
Let's start a family.
La oss stifte en familie.
Let's start with martin høeg.
La oss starte med martin høeg.
Let's start with you, hal.
La oss begynne med deg, hal.
We can't start without her.
Vi kan ikke begynne uten henne.
I'm gonna start with the soup.
Jeg begynner med suppen.
Let's start with.
La oss starte med.
Roberta and i wanna start a family of our own.
Roberta og jeg vil stifte familie.
You can start with me.
Du kan begynne med meg.
We could start with the sewers.
Vi kan starte med kloakken.
What do we start with?
Hva begynner vi med?
Start a family.
Stifte familie.
That meeting can't start without you.
Møtet starter ikke uten deg.
Let's start with, how much did you get for the diamonds?
La oss starte med hvor mye du fikk for diamantene?
Let's start with where you were the night that anthony giles died.
La oss begynne med hvor du var den kvelden anthony giles døde.
Don't start without me.
Ikke begynn uten meg.
I would start with the bomb.
Jeg starter med bomben.
We're gonna start with uppercuts.
Vi begynner med uppercuts!
Start with the shoes.
Begynn med skoene.
OK, lori, Iet's start with you.
Vi starter med deg, lori.
We start with the sandstorm.
Vi begynner med sandstormen.
Cochise didn't start this war.
Cochise startet ikke denne krigen.
Then you should start with me.
Da bør du starte med meg.
Let's start with your name.
La oss begynne med navnet ditt.
Where will you start, in Washington?
Hvor begynner du, i Washington?

Resultater: 5068, Tid: 0.1764

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer