WHAT HAPPENED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av what happened i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2942, Tid: 0.1388

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av What Happened i en setning og oversettelsene deres

We know what happened in albuquerque.
Vi vet hva som skjedde i albuquerque.
But what happened... doesn't it prove my point about Metatron?
Men det som skjedde... beviser ikke det poenget mitt om Metatron?
She doesn't know what happened.
Hun vet ikke hva som skjedde.
And despite what happened, i know she loved me.
Og på tross av det som skjedde, vet jeg at hun elsket meg.
And do you know what happened after she died?
Og vet du hva som skjedde etter at hun døde?
About what happened to your family.
Om hva som hendte med familien din.
You wanna know what happened, richard?
Vil du vite hva som hendte, Richard?
What happened to Carmen?
Hvordan gikk det med Carmen?
And what happened with michael was not your fault.
Og det som skjedde med michael, var ikke din feil.
I just want to know what happened between you and my father.
Jeg vil bare vite hva som skjedde mellom deg og faren min.
What happened to him?
Hvordan gikk det med ham?
He wants to know what happened on lost.
Han er i liberia og vil høre hva som skjer i"Lost".
I mean, i don't know what happened.
Jeg vet ikke hva som hendte.
You know what happened with Joan?
Vet du hva som skjedde med Joan?
I have the truth about what happened to my parents.
Jeg har sannheten om det som skjedde med foreldrene mine.
I know exactly what happened!
Jeg vet hva som skjedd!
Don't you remember? what happened in Pohang?
Husker du ikke hva som skjedde i Pohang?
There is another explanation for what happened to your wife.
Det er en annen forklaring på hva som skjer med deres kone.
Maybe that's what happened with your brother.
Kanskje det var det som skjedde med bror din.
I don't know what happened to gary.
Jeg vet ikke hva som hendte med gary.
What happened to Tony?
Hvordan gikk det med Tony?
The pilots don't know what happened.
Pilotene vet ikke hva som skjer.
What happened to him?
Hvordan gikk det med han?
You wanna tell me what happened?
Vil du fortelle meg hva som skjedd?
I found out what happened to letty.
Jeg fant ut hva som hendte med letty.
You know what happened to lisa newbery and pippa gillespie.
Du vet hva som skjedde med lisa newbery og pippa Gillespie!
I haven't forgotten what happened or what you did.
Jeg har ikke glemt det som skjedde og hva du gjorde.
I don't know what happened, jack.
Jeg vet ikke hva som skjedde, jack.
Aria, what happened here was desperation.
Aria, det som skjedde her var desperasjon.
What happened with baker after i left?
Hvordan gikk det med baker i mitt fravær?

Resultater: 2942, Tid: 0.1388

"What happened" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer